Blog

Događanja i najave

Alati i smjernice za procjenu početnih potreba kreativnih mentoriranih osoba

Izrađeno u sklopu projekta TALENT MATCHING – STRUKOVNO MENTORIRANJE ZA MLADE OSOBE ZA STRUKOVNU EDUKACIJU I OSPOSOBLJAVANJE (VET) U EUROPSKIM KREATIVNIM INDUSTRIJAMA. → više

16.08.2018.

Talent Matching: sastanak partnera u Rimu

8. i 9. ožujka 2018.// Teatro Villa Pamphilj, Rim

Sastanak partnera u sklopu projekta Talent Matching održao se 8. i 9.3.2018. u Rimu u organizaciji organizacije MULAB. Na sastanku su, osim organizatora, sudjelovati partneri iz organizacija Collage Arts i Rinova, Fundacja Arteria, Ceps, Prostor Plus i EASP. → više

02.08.2018.

Evaluacija projekta Talent Matching Europe

Izrađeno u sklopu projekta TALENT MATCHING – STRUKOVNO MENTORIRANJE ZA MLADE OSOBE ZA STRUKOVNU EDUKACIJU I OSPOSOBLJAVANJE (VET) U EUROPSKIM KREATIVNIM INDUSTRIJAMA → više

01.08.2018.

Talent Matching: trening strukovnih mentora/ica u Rijeci

21.-31.10.2017. // Rijeka

Prostor Plus se nalazi u ulozi partnera u istraživačko-edukativnom projektu u sklopu Erasmus + programa, pod imenom Spajanje talenta: Strukovno mentorstvo u I-VET (Inicijalnoj Strukovnoj edukaciji i obuci) u Europskim → više

06.11.2017.

ili kako postati strukovni mentor za KKI

Autorica: Denise Stanley-Chard, Collage Arts, London. 31. kolovoza 2017./ Ažurirano 9. rujna 2017. → više

16.10.2017.