Dijagonostički alat za procjenu vještina

Alati i smjernice za procjenu početnih potreba kreativnih mentoriranih osoba

Izrađeno u sklopu projekta TALENT MATCHING – STRUKOVNO MENTORIRANJE ZA MLADE OSOBE ZA STRUKOVNU EDUKACIJU I OSPOSOBLJAVANJE (VET) U EUROPSKIM KREATIVNIM INDUSTRIJAMA.

16.08.2018.