Peer mentorstvo: ukidanje prepreka karijerama u kreativnom sektoru?

Evaluacija projekta Talent Matching Europe

Izrađeno u sklopu projekta TALENT MATCHING – STRUKOVNO MENTORIRANJE ZA MLADE OSOBE ZA STRUKOVNU EDUKACIJU I OSPOSOBLJAVANJE (VET) U EUROPSKIM KREATIVNIM INDUSTRIJAMA

01.08.2018.