Rezidenti

Bill Coleman

Trenutačno djeluje unutar Centre For Indigenous Theatre kao profesor. Sa suprugom Laurence Lemieux suosnivač je Coleman/Lemieux & Compagnie.

Nikoleta Marković

Djeluje kao umjetnica

OOUR

OOUR Koautorska inicijativa OOUR je zagrebačka izvedbena grupa koju je pokrenula grupa prijatelja želeći istraživati vlastite autorske pozicije i opozicijska trenja unutar zadanih izvedbenih koncepata. Grupa je do sada realizirala desetak projekata

Sally Marie

Plesačica, koreografkinja i redateljica.

Sandra Banić Naumovski

Plesna umjetnica. Autorica, izvođačica i osnivačica OOUR-a.