Počasni članovi

OOUR

OOUR Koautorska inicijativa OOUR je zagrebačka izvedbena grupa koju je pokrenula grupa prijatelja želeći istraživati vlastite autorske pozicije i opozicijska trenja unutar zadanih izvedbenih koncepata. Grupa je do sada realizirala desetak projekata

Selma Banich

Umjetnica, aktivistica i sretna kućanica, živi i radi u Zagrebu.