Blog

Događanja i najave

Nastup zbora VINS na Komšilooku

11./12.3.2017. // Palach

KOMŠILOOK (festival solidarnosti i umjetnosti a.k.a Kad se male ruke slože) održan je 11. i 12.3. u Palachu, na kojem je sudjelovao i Prostor Plus u obliku nastupa zbora VINS. → više

15.03.2017.

VINS na otvorenju izložne "Naše tijelo, naš izbor, naša borba"

16.2.2017. // Križanićeva 6a

Izložba "Naše tijelo, naš izbor, naša borba!" otvorena je u prostoru na adresi Križanićeva 6a u Rijeci. Izložba je trajala od 16. do 25. veljače, svakim radnim danom od 12 do 17 sati. Izložba Naše tijelo, naš izbor, naša borba! organizirana je i postavljena u suradnji s platformom Građani svom gradu. Nastala je u sklopu projekta Hrvatsko feminističko proljeće, a financijski ju podržavaju Mediterranean Women's Fund i Primorsko-goranska županija. → više

20.02.2017.

Talent Matching: sastanak partnera u Barceloni

2.&3.2.2017.// Pati Llimona Civic Centre, Barcelona

Sastanak partnera u sklopu projekta Talent Matching održao se 2. i 3.2.2017. u Barceloni u organizaciji organizacije CEPS. Na sastanku su, osim organizatora, sudjelovati partneri iz organizacija Collage Arts i Rinova, Fundacja Arteria, Mulab, Prostor Plus i EASP. → više

06.02.2017.

IZVJEŠTAJ O RADU UDRUGE PROSTOR PLUS U 2016. GODINI   Sastanci i aktivnosti vezani za projekt "TALENT MATCHING" (tijekom cijele godine) Edukacijska sezona 2015./2016. u suvremenom plesu Ivana Kalc Edukacijska sezona 2015./2016. - Draga → više

15.01.2017.

Održani radni sastanci Talent Matching: Strukovno mentorstvo u KKI*

9.6. i 10.10.2016 // Filodrammatica // u sklopu Erasmus + projekta Talent Matching

Sastanci koji su se održali bili su mjesto susreta kojima su biti predstavljeni rezultati i razvoj trogodišnjeg istraživanja. Cilj je ovih susreta otvoriti dijalog na temu formaliziranja europske vokacije strukovnog mentora u KKI, s posebnim naglaskom u lokalnom kulturno-umjetničkom kontekstu. → više

19.10.2016.