Trening u Rijeci za stručne mentore u KKI- 21.-31.10.2017. // RIjeka

Trening u Rijeci za stručne mentore u KKI

21.-31.10.2017. // RIjeka

Prostor Plus se nalazi u ulozi partnera u istraživačko-edukativnom projektu u sklopu Erasmus + programa, pod imenom Spajanje talenta: Strukovno mentorstvo u I-VET (Inicijalnoj Strukovnoj edukaciji i obuci) u Europskim kreativnim industrijama.

Realizacija projekta predviđena u periodu od studenog 2015. do studenog 2019. godine, i to u pet razvojnih faza putem niza istraživačkih analiza, eksperimentalnih radionica, anketnih intervjua te internacionalnih susreta na kojima će se uspoređivati i razmjenjivati prikupljene informacije iz još pet zemalja članica EU (Ujedinjeno Kraljevstvo, Španjolska, Italija, Poljska i Makedonija).

Nakon treninga u Londonu i Zabzeu gdje se radilo se na izradi kurikuluma za strukovne mentore od 21. do 31. listopada 2017. godine održat će trening u Rijeci kaoedna je od aktivnosti u razvoju projekta Talent Matching Europe (TME), koji za cilj ima dizajnirati, testirati i potvrditi novi program obuke i standard kvalifikacijskog okvira za strukovne mentore, a koji je u skladu sa EQF-om (Europskim kvalifikacijskim okvirom), a koji podržava ulazak neprivilegiranih mladih osoba u inicijalnu Strukovnu edukaciju i obuku (IVET) za europske kulturne i kreativne industrije.

Službena web stranica Projekta: talentmatchingeurope.com

Projektni partneri:
Collage arts, London, UK - www.collage-arts.org
Rinova, London, UK - www.rinova.co.uk
Fundacja Arteria, Poljska - www.fundacja-arteria.org
Mulab, Italija - mulab.it
CEPS, Španjolska - asceps.org/en
EASP, Makedinija - easp-youth.weebly.com

20.10.2017.

nema