OOUR

OOUR Koautorska inicijativa OOUR je zagrebačka izvedbena grupa koju je pokrenula grupa prijatelja želeći istraživati vlastite autorske pozicije i opozicijska trenja unutar zadanih izvedbenih koncepata. Grupa je do sada realizirala desetak projekata koje je prezentirala u sklopu kazališnih manifestacija i plesnih festivala u Hrvatskoj i inozemstvu. OOUR-ove produkcije su ostvarene kroz radnu platformu ekscene u suradnji s Centrom za kulturu i obrazovanje “Zagreb“, te uz potporu Ureda za obrazovanje, kulturu i šport grada Zagreba i Ministarstva kulture RH. OOUR-ove produkcije su copyleft.