Suvremene plesne tehnike- Edukator: Ricardo Freire

Suvremene plesne tehnike

Edukator: Ricardo Freire

Trodnevna radionica / intenzivan class

Trodnevna radionica/intenzivan class bila je zamišljena kao uvod u suvremenu plesnu tehniku.

Prvi dio bio je posvećen pripremi tijela za kretanje kroz prostor, učenje i uvježbavanje plesnih kombinacija, s naglaskom na radu na podu (floorwork) u prvom dijelu, dok se u drugom dijelu nastavljao s ostalim suvremeno plesnim tehnikama.

Plesne kombinacije razrađivale su se na način da im je cilj bio osvještavanje tjelesne inteligencije polaznika i razvijanje fizičke sposobnosti.

Članovi i suradnici u projektu:

Ricardo Freire