VARIJETE VII- INVAZIJA

VARIJETE VII

INVAZIJA

U programu nastupali:

Točka 1: isječak iz predstave "Body and Soul"...

Izvođači: Vanja Boškovski, Marina Koprivnikar, Vanesa Kučić,  Sintija Kučić,  Tomislav Mužević, Jasmin Vrban

Točka 2: That's What She Said

Izvodi: Enver Krivac

Točka 3:

Performans: Open field

Izvodac: Antonio Kiselić Ledinsky

Točka 4: Sa sata suvremenog plesa.

Koreografija: Martina Rukavina. 

Izvodaci: Kristina Čavlović, Sanja Gergorić, Dunja Kušić, Vanja Pupovac, Nives Soldičić, Iva Vrkić

Točka 5: Glazbena improvizacija

Izvodaci: Astrid Kuljanić, Dora Vukičević i Goran Tomić 

Voditelji: zabavljačice Astrid Kuljanić i Nives Soldičić.