Proklizavanja- autorica: Jasmina Safić

Proklizavanja

autorica: Jasmina Safić

'Proklizavanja' su nastala kao subverzija kriminalističkog leitmotiva

'Proklizavanja' su nastala kao subverzija kriminalističkog leitmotiva. Krimići su žanrovski
ovisni o detektivu, ubojici i žrtvi, konstantama oko kojih se razrađuje napeta atmosfera, kreiraju
karakteri i potvrđuju zakonske i društvene norme. Determinirani su njihovi odnosi, situacije su
tipizirane.
Predstava nastoji definirati te leitmove da bi se njima poigrala. Međutim, poigravanje je samo
djelomično jer sjećanje na ustaljene sheme strukturira i nove doživljaje. Upravo zato, i zločin i
istraga samo su mogući, dok čvrsta slika proklizava.

Autor: Jasmina Safić

Koautori i izvođači: Mila Čuljak, Marko Čavrak, Jasmina Safić

Autor glazbe: Saša Matić

Scenografija i kostimografija: Lara Mamula

Oblikovatelj svjetla: Alan Vukelić

Video

Video: Proklizavanja- autorica: Jasmina Safić