David Belas

Multimedijalni umjetnik, performer, redatelj, vizualni umjetnik.

David Belas. Multimedijalni umjetnik, performer, redatelj, vizualni umjetnik. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Rijeci te na The Moving Academy for Performing Arts, Amsterdam. O kazališnom radu i organizaciji educirao se na brojnim međunarodnim seminarima i radionicama. Osnivač udruge “I” proizvodnja suvremenih umjetnosti (01-11) koja se bavi promocijom, produkcijom i edukacijom svih oblika suvremenih umjetnosti. Osnivač je i autor festivala „Sedam dana stvaranja“ odnosno 7ds-sistema. Umjetnička praksa Davida Belasa ravnomjerno se dijeli na likovnu-vizualnu umjetnost te izvedbenu-dramsku. Više o njegovom radu saznajte ovdje.