TALENT MATCHING – STRUČNO MENTORiRANJE ZA MLADE OSOBE ZA STRUČNU EDUKACIJU I OSPOSOBLJAVANJE (VET) U EUROPSKIM KREATIVNIM INDUSTRIJAMA - Izvješće

TRANSNACIONALNA ISTRAŽIVAČKA STUDIJA – ANALIZA PRAVILA, SUSTAVA I POTREBA ZAVRŠNO IZVJEŠĆE

Talent Matching Europe (TME) je strateški partnerski program financiran od EU, čiji je cilj osmišljavanje, ispitivanje i vrednovanje novog programa osposobljavanja i mreža vještina za stručne mentore, koji podupire mlade osobe u nepovoljnom položaju, uključujući one iz multikulturnih društava, za lakšim traženjem zaposlenja, ulaskom u poduzetničke pothvate i stažiranje u kreativnim i kulturnim industrijama (KKI). Stručni mentor je novonastalo zanimanje, posvećeno davanju podrške mladim ljudima koji nisu zaposleni ili nemaju mogućnosti osposobljavati se ili educirati (NEET), a da bi pristupili mogućnostima u KKI, jedan od europskih najbrže rastućih  i uspješnih sektora zaposlenja.

Partnerstvo povezuje VET zaposlenike sa specijalističkim iskustvom na način kako kreativnost i kultura mogu ponovno uključiti mlade ljude u učenje i u mogućnosti razvijanja karijere. Projektni partneri su Collage Arts i Rinova (UK), CEPS (Španjolska), MULAB (Italija), ARTeria  (Poljska), EASP (BJR Makedonija) i Prostor Plus (Hrvatska).

Šest od sedam TME partnera zajedno su radili na prethodnom Leonardo da Vinci programu, Europske kulturne mreže obrazovanja (ECLN) vođeno od institucije Collage Art, koje je razvijalo ovlaštene obrazovne materijale za osposobljavanje za „ korisnike kulturnog obrazovanja“ koji rade u neformalnim obrazovnim okruženjima. Isto je istaklo potrebu za integriranjem kulturnog obrazovanja  s promjenjivim potrebama EU radnog tržišta, kroz profesionalno razvijanje stručne figure stručnog mentora u KKI. Ovaj cilj ide u skladu s obvezama EU politike za ažuriranje kompetencija i profila VET mentora i nastavnika, kako je navedeno u Bruges Communique, priopćenju iz 2010.godine i s razvijanjem koherentne EU politike o kulturnim i kreativnim industrijama.

Ova transnacionalna istraživačka studija: partnersko izvješće pravila, sustava  i analiza potreba pruža osnovne podatke i znanje podrške razvijanja stručnog profila stručnog mentora, standarda osposobljavanja i vodič za modularno učenje. Studija kombinira „ nacionalna izvješća“ sačinjenih od partnera u Ujedinjenom Kraljevstvu, Španjolskoj, Italiji, Poljskoj, BJR Makedoniji i Hrvatskoj.

 

Ključni rezultati

Uloga stručnog mentora

U svih šest zemalja postoji zajednički dogovor da uloga stručnog mentora ima potencijal ključne osobe u podržavanju mladih osoba u zaposlenju i razvijanju karijera u KKI. Program Talent Match izazvao je veliki interes u Ujedinjenom Kraljevstvu kao primjenjiv model koji se prilagođava različitim nacionalnim interesima.

Međutim, trenutno, uloga stručnog mentora u KKI nije definirana ili priznata uloga u bilo kojim partnerskim zemljama. Nema dosljednosti u kontekstu za ovu ulogu, te posljedično, nema uobičajenu prihvaćenu nomenklaturu. Njezine stručne kompetencije razumiju se i prakticiraju  u više različitih konteksta. Svi partneri naglašavaju nedostatak odgovarajuće kvalifikacije i osposobljavanja.

Izvješće spaja širok spektar mišljenja od strane različitih poslodavaca o odgovarajućim vještinama, znanju i iskustvu stručnog mentora, koji pruža temelje za razvoj stručnog profila i standarda osposobljavanja.

Mnogi stručnjaci koji rade s mladim ljudima u ulogama savjetnika za zapošljavanje ili savjetnika u razvijanju karijere, mentora ili mladih zaposlenika su osobe s općim kompetencijama. Često su izjavljivali da ne razumiju potpuno kreativne industrije, i da su , osim ako su bili u izravnom kontaktu s kreativnim područjem, bili u nezgodnom položaju pružiti odgovarajući savjet i smjernice. Ova grupa bi imala koristi od specijalističkog osposobljavanja i materijala za obrazovanje

Druga grupa kreativnih stručnjaka s specifičnim umjetničkim vještinama i ekspertizom rade kao stručni mentori, treneri ili tutori u neformalnoj edukacijskoj sredini ili unutar kreativnih i VET institucija.

Ova grupa često vidi njihovu ulogu kao podršku ljudskom i kreativnom razvoju i učenju. Oni bi imali koristi od obrazovanja u vještinama povezivanja s poslodavcima i pružanja podrške mladim ljudima do zaposlenja.

Kontekst kreativnih i kulturnih industrija

Rezultati su pokazali da ne postoji dosljedna definicija kreativnih i kulturnih industrija u partnerskim zemljama. Definicija KKI kao koherentnog industrijskog sektora objavljena je 2001. godine u Ujedinjenom Kraljevstvu, i još uvijek slični modeli nisu duboko ukorijenjeni u drugim europskim zemljama. Različitost sub-sektora unutar KKI još je više otežalo pronalazak zajedničke definicije i razumijevanje uloge. Radi kompleksne i specifične prirode KKI, izvješće naglašava važnost obrazovanja mentora i savjetnika koji imaju posebno razumijevanje sektora. Neki stručnjaci su smatrali da je potrebno poduže iskustvo u KKI. Međutim, smatralo se da nije realno da mentorska uloga obuhvaća cijeli raspon sub-sektora u KKI.

Izvješće uspoređuje podatke iz svake zemlje koja pruža potporne dokaze rasta i ekonomske važnosti KKI, s detaljnim pregledom mogućnosti u različitim sub-sektorima. Pokazuje da su inovativne i poduzetničke karakteristike „kreativne ekonomije“ prepoznate na razini politike širom europskih zemalja, s istraživanjem iz Italije koje pokazuje da investiranje u kreativnost od strane društava vodi do većih promjena.

U Makedoniji, TME projekt se provodi unatoč pozadini velikih reformi u VET sustavu i strategiji za KKI, pod vodstvom Ministarstva kulture, koje ima za cilj integrirati i prilagoditi EU prakse, kao i pripremu za EU članstvo. Međutim, većina zemalja napominje da KKI politike nisu primijenjene u efikasnu praksu, postoji nedostatak identificiranja tržišta i specijalističkih naputaka u KKI sektoru i stara paradigma ostaje tvrdoglavo na mjestu. U Ujedinjenom Kraljevstvu KKI se suočavaju s nestabilnim posljedicama referendumske odluke o napuštanju EU, uključujući potencijalni učinak na transnacionalnu suradnju i mobilnost umjetnika i poslova.

Problemi koji su povezani s poduzetništvom obično se smatraju najveće deficitno područje, uzimajući u obzir visoki udjel samozapošljavanja i freelance zaposlenika u KKI. Bilo je široko prihvaćeno da  osposobljavanje za stručnog mentora treba uključivati specifične elemente, koji su povezani s poduzetničkim vještinama, zbog prirode karijera i poslovnih start-upova u kreativnim i kulturnim industrijama. U urbanim sredinama u Rimu, Londonu, Barceloni postoji infrastruktura podrške za poslovni start-up i poduzetništvo, ali daleko od formalnog priznavanja tih vještina unutar VET sektora. Izvješće iz Poljske, Hrvatske i BJR Makedonije ukazuju na ukorijenjene sustavne barijere za poduzetnička osposobljavanja u tim zemljama.

Potrebe KKI poslodavaca i ulazak  mladih ljudi na tržište rada

Ovo izvješće pruža detaljni uvid u tržište rada za mlade ljude na nacionalnoj i regionalnoj razini. Pokazuje dosljedni obrazac visoke nezaposlenosti mladih ljudi u svih šest zemalja. U Makedoniji stopa nezaposlenosti mladih ljudi (od 15-24 godina) je 55,3%, dvostruko od stope odraslih. U Španjolskoj, nezaposlenost mladih ljudi (20 do 24 godišnjaka) je na 44%.

Nacionalno izvješće opisuje neke od odgovora politike na ovu situaciju, uključujući Program zapošljavanja u Ujedinjenom Kraljevstvu, koji predstavlja kontekst javne politike s kojim se alternativni Talent Match „Put promjene“ model uspoređuje, te provedba i učinak EU Youth Guarantee programa u Španjolskoj i Italiji.

Nacionalno izvješće dokazuje da puno poslodavaca unutar industrijskih sektora ima pozitivni stav o zapošljavanju mladih kreativaca – priznavanje prednosti  inovacije i kompetitivnosti. Kako se prognoza rasta kreativnih zaposlenja i dalje nastavlja, bit će visoka potražnja za kreativnim radnicima koji imaju sposobnost prenošenja njihovih vještina u nove kontekste. Doduše, nacionalna izvješća naglašavaju niz barijera s kojima se suočavaju mladi ljudi, bez edukacije i zaposlenja, a koji traže ulazak u KKI. Formalni putevi u industriju preferiraju osobe s diplomom visokoškolske razine obrazovanja, iskustvo se uvijek više priznaje od znanja, a vještine, neformalna umreženost i preporuka ostaju ključ za ulazak i razvijanje karijere. Ostaju spolna neravnopravnost, posebice za žene u tehničkim područjima. KKI zaposlenici predlažu da pripravništvo može biti efikasna mogućnost zaposlenja da se premoste ove barijere i izjednače mogućnosti. Izvješća identificiraju potrebu nadvladavanja percepcija da su neki tradicionalni KKI umjetnički sub-sektori, kao što su obrtnici, umjetnici i kazališni radnici, često podcijenjeni kao prosperitetne karijere, te dokazuju da kreativnost i umjetnička praksa, porast novih digitalnih medija, gaming, co-working i mrežni izvori, nude mogućnosti koje idu u korist snage mladih ljudi.

No, tu je i ponavljajuća tema da je VET primjena daleko od relevantnosti i primjenjivosti na fluidnost, dinamičnost i kompleksnost novih KKI ekonomija. Čak i na području Barcelone, gdje  novi sub-sektori, povezani s digitalnim i novim tehnologijama rastu,  službena VET udruženja ne pokrivaju potrebe efektivno. Kao protuteža ovoj općoj slici, izvješće uključuje studiju slučaja iz svake zemlje udruženja i programe koji se smatraju kao novonastali modeli dobre prakse.

Kvalifikacije i profesionalni standardi za stručne mentore

U svih šest zemalja uloga stručnih mentora u KKI nije priznata unutar standardnih profesionalnih klasifikacijskih sustava. Formalna zanimanja za savjetnike općih karijera/savjetnika u javnom sektoru, edukaciji i privatnom sektoru, pružaju mrežu za takve ulogu u mnogim zemljama. Međutim, u istočnim europskim zemljama, mladi ljudi često ne vjeruju u ove sustave. Svaka zemlja predlaže različite načine prilagođavanja ulozi nacionalnog i regionalnog konteksta. Ovo predstavlja izazov integraciji profesionalnog profila za stručne mentore unutar VET sustava.

Postoji detaljan sporazum o potrebi treniranja i priznavanje uloge stručnog mentora, koji se specijalizirao za KKI. Partneri nisu mogli identificirati postojeće odgovarajuće kvalifikacije za stručnog mentora ili sličnu „Talent Matching“ ulogu, podržavajući mlade ljude za razvijanje karijere u KKI. Općenito govoreći, za izvršavanje uloge „Talent Matchera“, stručnjak koji radi s mladim ljudima imat će npr. u Španjolskoj diplomu za „Educador Social“ (stručnjak za rad s mladim ljudima) ili iz pedagogije ili psihologije ili socijalnog rada. U Italiji postoji službena Udruga za mentoriranje. Ujedinjeno Kraljevstvo je razvilo stručne kvalifikacije specifične za KKI i sheme kao što je Arts Award /umjetnička nagrada/, ali niti jedan program ne integrira specifično VET mentoriranje s podrškom za zaposlenje i poduzetničke pothvate.

 Sažeti zaključak

Studija je potvrdila potrebu, u svim zemljama koje sudjeluju, za daljnjim profesionalnim razvojem specijalističke uloge stručnog mentora, na način da integriraju stručna i edukacijska osposobljavanja (VET) za mlade ljude, efikasnije i fleksibilnije, u skladu  s brzo rastućim potrebama novonastalih KKI. Rezultati studije naglašavaju da VET stručnjaci, koji specijaliziraju KKI, rade u fluidnoj i fragmentiranoj okolini politike i prakse. Svako nacionalno izvješće pruža detaljne dokaze i opis se kako se zemlje i regije prilagođavaju na različite načine, na relativno nedavno nastajanje nove radne okoline i mogućnosti rasta u KKI. Savjetovanja su otkrila da je u svim zemljama priznata potreba za promjenom prilagodbe VET-a ovoj novoj tržišnoj okolini. Edukacija i priznavanje uloge stručnog mentora u KKI vidi se kao ponuda primjenjivog i pozitivnog modela u podržavanju mladih ljudi za razvijanje karijera u KKI. Jaz koji je naglašen u ovim izvješćima predstavlja realne izazove, ali može se i gledati na to kao mnoštva mogućnosti.Za iskorištavanje takvih mogućnosti, izvješće pruža detaljnu analizu iz perspektiva širokih dimenzija zainteresiranih strana za vještine, znanje i iskustva traženih za ulogu stručnog mentora, koji pružaju jako temelje za razvijanje profesionalnog profila, standarda sposobnosti i programa učenja u sljedećim fazama projekta Talent Matching Europa.


01.06.2017.