Aleksandar Acev - Pokret i fizička gluma

Aleksandar Acev - Pokret i fizička gluma

Radionica fizičkog kazališta “Pokret i fizička gluma” pod vodstvom Aleksandra Aceva

Trening Aleksandara Aceva osvješćuje bazične fenomene fizičke glume koji uključuju efikasnu upotrebu pokreta i preciznu organizaciju izvođačeve energije i prisutnosti.

Namjennjen je izvođačima, plesačima, glumcima, pjevačima (početnicima i profesionalcima) koji su zainteresirani za uvođenje glumačkih kvaliteta u praksu pokreta na sceni.

Trening je u početku fokusiran na temeljne elemente rada na scenskom pokretu kao što su pogled, disanje, toničnost mišića, držanje tijela, artikulacija pokreta, muzikalnost pokreta i odnos pokreta prema prostoru. Daljne istraživanje i produbljivanje izvođačeve svijesti o kretanju vodi prema otkrivanju vlastitih tendencija koje se kroz vlastito iskustvo i vanjski “coaching process” filtriraju u teatarsku formu spremnu za susret s publikom. Taj process dodiruje različite zone ljudskog iskustva: rizik i sigurnost, lakoću i težinu, poznato i nepoznato, red i kaos, humor i ozbiljnost, otvorenost i ranjivost.

Aleksandar Acev

Mimičar, autor, predavač za pokret. Dozent za pokret i fizičku glumu na Anton Bruckner Univerzitetu u Linzu i Alanus, Visokoj školi za umjetnost (Glumački odjel) pri Bonnu. Redovni predavač za pokret u Mime Centrum u Berlinu i Moving Academy for Performing Arts Amstedam.

Vrijeme radionice
od 09. do 13.09.2008, u trajanju od 10.00h do 16.00h

cijena: 500 kn
*za sve dosadašnje redovite polaznike edukativnog programa Prostorije cijena je 200 kn
** svi sudionici predstave Rent a Delta – IVEX projekt oslobođeni su plaćanja!

Obavezno prisustvo na svakom danu radionice.

Mjesto: MOLEKULA, Prostorija, Delta 5/I (stara zgrada IVEX-a)

Prijavite se online ili na gsm: 099 402 66 28

25.09.2008.

nema