Profesionalni standardi za osposobljavanje i zanimanje stručnog mentora u KKI

u sklopu projekta Talent Matching Europe

U sklopu projekta Talent Matching Europe razvili smo profesionalne standarde za osposobljavanje i zanimanje stručnog/e mentora/ice u kulturnim i kreativnim industrijama. Službena web stranica Projekta: talentmatchingeurope.com.

TALENT MATCHING EUROPA

Profesionalni standardi za osposobljavanje i zanimanje stručnog mentora u KKI

STANDARDI ZA STRUČNE MENTORE U KKI

 1. Raditi s kreativnim mladim ljudima

Područje aktivnosti 1 – Kreativni mladi ljudi

VJEŠTINE

 

 

 

Znanje

Vještine

Stavovi

 • Plasirati na tržište i promovirati pokretanje kreativnog poslovanja i mladih talenata, uključujući i društvene mreže
 • Organiziranje radionica i domjenaka
 • Surađivanje i efikasno komuniciranje, savjetovanje s mladim ljudima
 • Pružanje potpore da bi se osiguralo pamćenje, suočavanje s konfliktom, rješavanje problema
 • Planiranje i ostvarivanje raznih događaja, radionica i kreativnih događanja
 • Izgradite veze s zainteresiranim osobama (iz i izvan agencija), voditeljima
 • Upravljajte i pohranjujte informacije i podatke
 • Ocijenite razine zaposlenja i pripravništva

 

 

 

Razumijevanje okoline mlađih ljudi i kako doprijeti do njih

Planiranje i upravljanje aktivnostima od jednostavnih do kompliciranih situacija (suradnja, timski rad, kreativna suradnja)

Poštujte i uključite različitost

Zdravlje i sigurnost

Građenje mreža s drugim organizacijama, gradnja mosta

Razvijajte pouzdanost, točnost i upornost

Mreže udruženja koje rade s mladim ljudima

Rješavanje konflikta

Profesionalno ponašanje, ali i iskustvo

Prednosti ili mane različitih komunikacijskih metoda

Biti sposobni oblikovati programe i propise i/ili stići zajednički do odluka, zaključaka, ili rješenja

Pozitivni o partnerstvu i suradnji

Zaštititi mlade ljude

Sposobnost uključivanja mladih ljudi u kreativne aktivnosti

Entuzijazam i sposobnost da nadahne i motivira

Razumijevanje važnosti sigurne i odgovarajuće lokacije gdje mladi ljudi žele biti

Mogućnost efikasnog komuniciranja s mladim ljudima

Sposobnost odvajanja profesionalnih i osobnih teškoća

Razumijevanje očekivanja mladih ljudi koji su na početku karijere

Sposobnost komuniciranja različitim publikama – jezik, stil i ton

Vjerujte u vrijednost kreativnog izražavanja

 

Koristiti metodu vršnjačke potpore

 

Koristiti ICT komunikacijske alate koje mladi ljudi koriste

 

Upotreba osnovnog kompjuterskog softvera, IT komunikacija i interneta

Pozitivan pogled na njih i povjerenje u njihove snage i vještine

 

 1. Mentoriranje, savjetovanje i smjernice za pripremanje mladih ljudi za kreativnu karijeru

Područje aktivnosti 2 – Mentorstvo, savjetovanje i vodstvo

VJEŠTINE

 

Znanje

Vještine

Stavovi

 

 • Ostvariti mrežu i očekivanja za mentorstvo
 • Raspraviti barijere i olakšati razvoj strategija za smanjivanje istih
 •  Voditi analizu potreba, proizvesti talent plan
 • Identificirati posebne potrebe i uputiti na usluge podrške
 • Razvijati socijalnu samosvjesnost, graditi samopouzdanje, motivacijske i komunikacijske vještine
 • Razvijati spremnost za poslovanje, savjetovanje o traženju zaposlenja, odgovarati na opise poslova, specifikacije osoba i projektne sadržaje, podnošenje zahtjeva, vještine intervjuiranja, pregovaračke vještine, zdravlje i sigurnost i društveno i radno zakonodavstvo
 • Pružiti mentorske savjete za podržavanje osobnog i kreativnog razvoja
 • Usmjeravanje prema daljnjem kreativnoj edukaciji i osposobljavanju
 • Raditi na prilikama radnog iskustva i nastaviti podržavati mlade ljude jednom kada su zaposleni
 • Savjetovati se s mladim ljudima i koristiti pomoćnike u radu s mladim ljudima
 • Sakupite konstruktivne povratne informacije da bi poboljšali usluge i podržali učinkoviti napredak
 • Upravljanje podacima klijenata
 • Procjenjivanje i ispitivanje učinaka i rezultata

Osnovna psihologija i tehnike savjetovanja

Efikasno, otvoreno i iskreno komuniciranje

Pružite okolinu podrške

Prednosti i mane različitih komunikacijskih metoda

Aktivno slušanje i obraćanje pažnje na ton, emocije i jezik tijela i riječi

Svjesnost o osobnim i profesionalnimjačim stranama, vrijednostima i ciljevima

Trendovi i preferencije u komuniciranju mladih ljudi koristeći tehnologiju i društvene medije

Provjerite razumijevanje

Budite svjesni osobnih i profesionalnih ograničenja i izazova

Razumjeti osam koraka „talent match“ putovanja kroz promjene

Rješavanje problema

Emotivna inteligencija, inicijativa, neovisnost i organiziranost

Daljnji izvori podrške radi zadovoljavanja potreba klijenata

Razvijajte odnos samentoriranim osobama

Empatija

Razumjeti pristup usmjerenja na mlade

Komunicirajte efikasno s ljudima koji imaju ili izražavaju različite vrijednosti i mišljenja

Poštujte i uključite različitost

Etički kod, principi i politike vezane uz način kako vaše udruženje izvršava mentorstvo

Identificirajte i prepoznajte stavove mladih ljudi

Osjećaj odgovornosti

Kako napraviti inicijalnu procjenu potreba

Vještine procjene

 

Fleksibilnost

 

Razumjeti stilove učenja i mentorstva

 

Sposobnost efektivnog opisivanja, analize i procjene različitih i/ili izazovnih situacija

Podržavati mlade ljude da mentoriraju jedni druge

Znanje iskustvenog učenja i etičkog ponašanja

 

Visoka sposobnost introspekcije i želje razvijanja i kritičnosti vlastite efikasnosti.

Neosuđivati i ohrabrivati

Zdravlje i sigurnost

 

Pregovarati ili izmjenjivati ideje, mišljenja i informacije s drugima

Vjerovati  u sposobnosti, vještine i pozitivne strane mladih ljudi

Zaštita mladih ljudi

 

Razvijati samopouzdanje i motivaciju mentorirane osobe

Pokazati toplinu i pozitivni stav

Pažljivost

Upotreba osnovnog računalnog softvera, IT komunikacija i interneta

 

 

 

 

 

 1. Pružiti  poduzetničku podršku

Područje aktivnosti 3 – poduzetničke vještine

VJEŠTINE

 

Znanje

Vještine

Stavovi

 

 •  Razvijati poduzetničke vještine i stavove za kreativnu karijeru, match talent do mogućnosti i otvorenih radnih mjesta
 • Savjetovanje o razvoju portfelja, promocije, mreže, izrada aplikacija, traženja poslova, prezentacijskih vještina, odgovaranje na narudžbe, natjecanja i pozive za talent natječaje
 • Savjetovati o cijenama, prodajama, proizvodnoj distribuciji i marketingu, uključujući međunarodna tržišta
 • Savjetovati izvore financiranja, investicije i stvaranja dobiti
 • Podržite mlade ljude da razvijaju i pokazuju kreativne, proizvodne i tehničke vještine
 • Tražite povratne informacije od mladih ljudi i kreativnih poslovanja za poboljšavanje i prilagodbu usluga
 • Pružite planiranje start upovima i savjetujte ih o zakonskim, financijskim i intelektualnim problemima vlasništva
 • Održavajte ažuriranu i točnu evidenciju klijenata i podataka
 • Procijenite i ocijenite učinke i rezultate

Znanje o autorskim pravima/intelektualnom vlasništvu

Komunicirajte efikasno s ljudima koji imaju ili izražavaju različite vrijednosti i mišljenja

Izbjegavati predrasude, stereotipe i osuđivanje

Sposobnost procjene kreativnih proizvoda i njihovog odnosa s potencijalnim tržištima i publikom

Upravljanje vremenom i izvorima

Fleksibilnost i otvorenost

Mreža propisa i alata za planiranje za start up poslovanje i samozapošljavanje u KKI

Istraživačke vještine

Želja za učenjem i poboljšavanjem

Zdravlje i sigurnost

Obrazovanje ili iskustvo u kreativnom području

Prihvaćanje promjene i uživanje u različitosti

Zaštita mladih ljudi

Rješavanje problema

Ostati miran u teškim i nesigurnim situacijama

Kako je mentorstvo slično i/ili različito od drugih poslovnih uloga

Poticanje kreativnog rasta

Poticati samopouzdanje, upornost i realnost

Kodeks ponašanja, principi i politike koji su temelj organizacijske poduzetničke podrške

Razvijati entuzijazam, posvećenost i povjerenje mentorirane osobe

Pružiti ohrabrenje za djelovanje i promjenu

Poslovni kontekst kreativnih industrija

Prepoznati učinak vaših djela i ponašanja na druge

Cijeniti kreativnost i kulturalnu produkciju

Razumjeti razlogementorirane osobe za stvaranjem kreativnog poslovanja

Slušati aktivno i opažati ton, emocije, govor tijela i riječi

Sposobnost prepoznavanja kreativnog talenta

Izvori daljnje potpore i savjetovanja

Provjeriti razumijevanje

Pozitivnih pristup u traženju rješenja problema

Pravila o povjerljivosti i zaštiti podataka

Razviti odnos s mentoriranim osobama

Aktivno uključivanje u kulturne i kreativne aktivnosti

Prednosti i mane različitih komunikacijskih metoda

Identificirati i prepoznati stavove mladih ljudi

 

Osnove financijskih planiranja

Vještine procjene

 

Znanje izvora financija i investiranja

Pregovaranje

 

 

Razvijanje  samopouzdanja i motivacijementorirane osobe

 

 

 

Upotreba osnovnog računalnog softvera, IT komunikacija i interneta

 

                                                                                                 

 

 

 1. Raditi efikasno s kreativnim poslodavcima

 

Područje aktivnosti 4 – kreativni poslodavci 

VJEŠTINE

 

Znanje

Vještine

Stavovi

 

 • Gradnja mreža, uključivanje i efikasna komunikacija s KKI zaposlenicima
 • Istraživanje potreba poslodavaca i jaza u kreativnim vještinama, identificiranje mogućnosti zaposlenja i karijere i kako se isti razlikuju i različitim podsektorima
 • Organiziranje  traženja zaposlenja i osposobljavanja, položaj, radno iskustvo i druge mogućnosti za mlade ljude da upoznaju poslodavce i steknu radno iskustvo
 • Koristiti povratne informacije poslodavca za poboljšavanje usluga i usmjeravanje na jednake mogućnosti i probleme različitosti
 • Savjetovanje kreativnih poslovanja o zapošljavanju i metodama podrške i usklađivanje s mladim talentima
 • Budite ažurirani o postupcima zapošljavanja u kulturi  (zakon, prava, trgovina, loša ponuda zaposlenja)
 • Iskorištavanje javnih novčanih potpora za poslodavce
 • Bilježite i ocjenjujte ishode i učinke

Razumjeti poslodavčeve potrebe i očekivanja, tržište, proizvodnju i trendove zaposlenja u KKI

Mreža i komunikacijske vještine

Građenje

povezanosti

Razumjeti mrežu edukacija i osposobljavanja u KKI

Edukacija ili iskustvo u kreativnom području

Cijenjenje kreativnosti i produkcije u kulturi

Razumijevanje općih karakteristika, industrijskih podsektora, radnih procesa i uloga specifičnih sektora u KKI

Praćenje i vještine nadzora

Dizajnerska rješenja usmjerena na rješavanje problema s poslodavcima

Držite podatke o poslodavcu i kontakte

Kreativno razmišljanje i rješavanje problema

Otvorenost ka inovaciji

Zaštita mladih ljudi

Pregovaranje

Ohrabrivanje partnerstva i suradnje

Osnove bitnih zakona o radu i zakonodavne strukture

Upravljanje podacima i informacijama

Upornost pri neočekivanim situacijama

Zdravlje i sigurnost

Sposobnost planiranja događaja

Znatiželja

Zakonski postupci u zaposlenju

 

Prednosti i mane različitih komunikacijskih metoda

Proaktivnost u dijeljenju informacija i izvora

 

 

 

 

 

 

 

 

Službena web stranica Projekta: talentmatchingeurope.com

Projektni partneri:
Collage arts, London, UK - www.collage-arts.org
Rinova, London, UK - www.rinova.co.uk
Fundacja Arteria, Poljska - www.fundacja-arteria.org
Mulab, Italija - mulab.it
CEPS, Španjolska - asceps.org/en
EASP, Makedinija - easp-youth.weebly.com

 

 

29.05.2017.

nema