Profesionalni profil stručnog/e mentora/ice u KKI

u sklopu projekta Talent Matching Europe

U sklopu projekta Talent Matching Europe razvili smo profesionalni profil za stručne mentore/ice u kulturnim i kreativnim industrijama. Službena web stranica Projekta: talentmatchingeurope.com.

STRUČNI MENTOR U KREATIVNIM I KULTURNIM INDUSTRIJAMA
PROFESIONALNI PROFIL

RAZVIJANJE USLUGA

 

Umjetnici/dizajneri

Posloprimci u KKI

 

 

 

Mogućnosti edukacije i osposobljavanja

STRUČNI MENTOR U KKI

 

 

Poslodavci u KKI

Tijela koja odobravaju subvencije/financijski izvori

 

Glavno područje aktivnosti

 

Mladi kreativci

 

 

Poduzetnička podrška

STRUČNI MENTOR U KKI

Mentorstvo

 

 

Poslodavci u KKI

 

 

 • Raditi s kreativnim mladim ljudima

Pružanje potpore, zapošljavanje i preporuka- dohvaćanje ciljanih skupina i  razumijevanje njihovih potreba. Efikasno komuniciranje s mladim kreativcima.

 • Pružanje mentorstva, usluga i smjernice za pripremanju mladih ljudi za kreativnu karijeru

Pomaganje talentiranim osobama s vještinama koje trebaju da bi razvili karijeru kroz podršku za zapošljavanje prije i nakon zapošljavanja. Rad s osobama zbog poticanja njihovog osobnog i profesionalnog razvoja. Poticanje talenta i kreativnosti.

 • Pružanje poduzetničke podrške

Razvijanje poduzetničkih stavova, pružanje savjetovanja o pokretanju poslovanja i stvaranje freelance ili „portfolio“ karijere.

 • Raditi efikasno s poslodavcima u KKI

Identificiranje mogućnosti, razvijanje mreže poslodavaca, rad s poslodavcima o njihovim očekivanjima i razumijevanju njihovih potreba.


STRUČNI MENTOR U KREATIVNIM I KULTURNIM INDUSTRIJAMA
PROFESIONALNI PROFIL

Glavne djelatnosti i odgovornosti

 • Raditi s kreativnim mladim ljudima
 • Plasirati na tržište i promovirati pokretanje kreativnog poslovanja i mladih talenata, uključujući i društvene mreže
 • Organiziranje radionica i domjenaka
 • Surađivanje i efikasno komuniciranje, savjetovanje s mladim ljudima
 • Pružanje potpore da bi se osiguralo pamćenje, suočavanje s konfliktom, rješavanje problema
 • Planiranje i ostvarivanje raznih događaja, radionica i kreativnih događanja
 • Izgraditi veze sa zainteresiranim osobama (iz i izvan agencija), voditeljima
 • Upravljati i pohraniti informacije i podatke
 • Ocijeniti razine zaposlenja i pripravništva

 • Mentorstvo, savjetovanje i smjernice za pripremanje mladih ljudi za kreativnu karijeru
 • Ostvariti mrežu i očekivanja za mentorstvo
 • Raspraviti barijere i olakšati razvoj strategija za smanjivanje istih
 •  Voditi analizu potreba, proizvesti talent plan
 • Identificirati posebne potrebe i uputiti na usluge podrške
 • Razvijati socijalnu samosvjesnost, graditi samopouzdanje, motivacijske i komunikacijske vještine
 • Razvijati spremnost za poslovanje, savjetovanje o traženju zaposlenja, odgovarati na opise poslova, specifikacije osoba i projektne sadržaje, podnošenje zahtjeva, vještine intervjuiranja, pregovaračke vještine, zdravlje i sigurnost i društveno i radno zakonodavstvo
 • Pružiti mentorske savjete za podržavanje osobnog i kreativnog razvoja
 • Usmjeravanje prema daljnjem kreativnoj edukaciji i osposobljavanju
 • Raditi na prilikama radnog iskustva i nastaviti podržavati mlade ljude jednom kada su zaposleni
 • Savjetovati se s mladim ljudima i koristiti pomoćnike u radu s mladim ljudima
 • Sakupiti konstruktivne povratne informacije da bi poboljšali usluge i podržali učinkoviti napredak
 • Upravljanje podacima klijenata
 • Procjenjivanje i ispitivanje učinaka i rezultata
 • Pružanje  poduzetničke podrške
 • Razvijati poduzetničke vještine i stavove za kreativnu karijeru, match talent do mogućnosti i otvorenih radnih mjesta
 • Savjetovanje o razvoju portfelja, promocije, mreže, izrada aplikacija, traženja poslova, prezentacijskih vještina, odgovaranje na narudžbe, natjecanja i pozive za talent natječaje
 • Savjetovati o cijenama, prodajama, proizvodnoj distribuciji i marketingu, uključujući međunarodna tržišta
 • Savjetovati izvore financiranja, investicije i stvaranja dobiti
 • Podržati mlade ljude da razvijaju i pokazuju kreativne, proizvodne i tehničke vještine
 • Tražiti povratne informacije od mladih ljudi i kreativnih poslovanja za poboljšavanje i prilagodbu usluga
 • Pružiti planiranje start upovima i savjetovati ih o zakonskim, financijskim i intelektualnim problemima vlasništva
 • Održavati ažuriranu i točnu evidenciju klijenata i podataka
 • Procijenite i ocijenite učinke i rezultate

 • Efikasan rad s kreativnim poslodavcima
 • Gradnja mreža, uključivanje i efikasna komunikacija s KKI zaposlenicima
 • Istraživanje potreba poslodavaca i jaza u kreativnim vještinama, identificiranje mogućnosti zaposlenja i karijere i kako se isti razlikuju i različitim podsektorima
 • Organiziranje  traženja zaposlenja i osposobljavanja, položaj, radno iskustvo i druge mogućnosti za mlade ljude da upoznaju poslodavce i steknu radno iskustvo
 • Koristiti povratne informacije poslodavca za poboljšavanje usluga i usmjeravanje na jednake mogućnosti i probleme različitosti
 • Savjetovanje kreativnih poslovanja o zapošljavanju i metodama podrške i usklađivanje s mladim talentima
 • Ažurnost o postupcima zapošljavanja u kulturi  (zakon, prava, trgovina, loša ponuda zaposlenja)
 • Iskorištavanje javnih novčanih potpora za poslodavce 
 • Bilježenje i ocjenjivanje ishode i učinke

Službena web stranica Projekta: talentmatchingeurope.com

Projektni partneri:
Collage arts, London, UK - www.collage-arts.org
Rinova, London, UK - www.rinova.co.uk
Fundacja Arteria, Poljska - www.fundacja-arteria.org
Mulab, Italija - mulab.it
CEPS, Španjolska - asceps.org/en
EASP, Makedinija - easp-youth.weebly.com

29.05.2017.

nema