Izvjestaj o radu udruge za 2017 godinu

Izvjestaj o radu udruge za 2017 godinu

•             Sastanci i aktivnosti vezani za projekt "TALENT MATCHING" (tijekom cijele godine)

•             Edukacijska sezona 2016./2017.

•             Talent Matching: sastanak partnera u Barceloni 2.i 3.2.2017.

•             VINS na otvorenju izložne "Naše tijelo, naš izbor, naša borba" 16.2.2017.

•             KLIKER radionica Kreativna komunikacija 25.02.2017

•             Nastup zbora VINS na Komšilooku 11. i 12.3.2017.

•             Talent Matching: trening mentora u Londonu 3.-7.4.2017

•             Oblikovanje izvedbe: read-off s Dunjom Matić 15.4.2017.

•             Međunarodni dan plesa - Rijeka Go Out And Dance 29.4.2017.

•             Radionica vokalne tradicijske glazbe Balkana 6. i 7.5.2017.

•             KLIKER radionica ContaKids s Anom Kreitmeyer 6. i 7.5.2017.

•             Profesionalni profil stručnog/e mentora/ice u KKI, u sklopu projekta Talent Matching Europe 29.05.2017.

•             Profesionalni standardi za osposobljavanje i zanimanje stručnog mentora u KKI 29.05.2017.

•             TALENT MATCHING – stručno mentoriranje za mlade osobe za stručnu edukaciju i osposobljavanje (VET) u europskim kreativnim industrijama - Izvješće 01.06.2017.

•             Vari-éte 23.6.2017.

•             VINS na Festivalu Tobogan 5.7.2017.

•             Oblikovanje izvedbe_Nulti stupanj 14.7./15.7./21.7.

•             Kako žive umjetnice? travanj – prosinac 2017.

•             RRprojectR - Istraživačko rezidencijalni projekt u Rijeci 7.-20.08.2017.

•             SVJETLO & VODA! Izvedba, dijalog s publikom i instalacija 16.9.2017.

•             KLIKER radionica za sve, djecu i odrasle „BUDI KREATIVAN – BUDI SVOJ“ 17.9.2017.

•             KLIKER Radionica za plesače BUDI KREATIVAN – BUDI SVOJ 17.9.2017.

•             Talent Matching: trening mentora i sastanak partnera u Zabrzeu, Poljska 25.-29.9.2017.

•             FESTIVAL PERISKOP 2017 7.-15.10.2017.

•             Trening u Rijeci za stručne mentore u KKI 21.-31.10.2017.

•             Nastup zbora VINS na 10.forumu mreže Clubture petak 27.10.2017.

•             Stručni seminar: Vježbenica za pokret i ples za odgajatelje/ice 28.i 29.10.2017.

•             Urbani Galapagos 4.i 5.11.2017.

 

Programe su financijski podržali: Erasmus Plus Programme, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Zaklada Kultura nova, Ministarstvo kulture RH, Odjel za kulturu Grada Rijeke i Primorsko-goranska županija.

Programi su realizirani u prostorima Filodrammatice, Hatere, HKD-a, SKC galerije i javnim prostorima grada Rijeke.

Prostorima Filodrammatice, Marganova i Palacha upravlja SU Molekula.

-----------------------------------

Talent Matching Europe (TME)

Talent Matching Europe (TME) je strateški partnerski program financiran od EU, čiji je cilj osmišljavanje, ispitivanje i vrednovanje novog programa osposobljavanja i mreža vještina za stručne mentore, koji podupire mlade osobe u nepovoljnom položaju, uključujući one iz multikulturnih društava, za lakšim traženjem zaposlenja, ulaskom u poduzetničke pothvate i stažiranje u kreativnim i kulturnim industrijama (KKI). Stručni mentor je novonastalo zanimanje, posvećeno davanju podrške mladim ljudima koji nisu zaposleni ili nemaju mogućnosti osposobljavati se ili educirati (NEET), a da bi pristupili mogućnostima u KKI, jedan od europskih najbrže rastućih  i uspješnih sektora zaposlenja. 

Partnerstvo povezuje VET zaposlenike sa specijalističkim iskustvom na način kako kreativnost i kultura mogu ponovno uključiti mlade ljude u učenje i u mogućnosti razvijanja karijere. Projektni partneri su Collage Arts i Rinova (UK), CEPS (Španjolska), MULAB (Italija), ARTeria  (Poljska), EASP (BJR Makedonija) i Prostor Plus (Hrvatska). Projekt je financiran od strane EU.

Šest od sedam TME partnera zajedno su radili na prethodnom Leonardo da Vinci programu, Europske kulturne mreže obrazovanja (ECLN) vođeno od institucije Collage Art, koje je razvijalo ovlaštene obrazovne materijale za osposobljavanje za „ korisnike kulturnog obrazovanja“ koji rade u neformalnim obrazovnim okruženjima. Isto je istaklo potrebu za integriranjem kulturnog obrazovanja  s promjenjivim potrebama EU radnog tržišta, kroz profesionalno razvijanje stručne figure stručnog mentora u KKI. Ovaj cilj ide u skladu s obvezama EU politike za ažuriranje kompetencija i profila VET mentora i nastavnika, kako je navedeno u Bruges Communique, priopćenju iz 2010.godine i s razvijanjem koherentne EU politike o kulturnim i kreativnim industrijama.

Ova transnacionalna istraživačka studija: partnersko izvješće pravila, sustava  i analiza potreba pruža osnovne podatke i znanje podrške razvijanja stručnog profila stručnog mentora, standarda osposobljavanja i vodič za modularno učenje. Studija kombinira „ nacionalna izvješća“ sačinjenih od partnera u Ujedinjenom Kraljevstvu, Španjolskoj, Italiji, Poljskoj, BJR Makedoniji i Hrvatskoj.

Ključni rezultati

- Uloga stručnog mentora

U svih šest zemalja postoji zajednički dogovor da uloga stručnog mentora ima potencijal ključne osobe u podržavanju mladih osoba u zaposlenju i razvijanju karijera u KKI. Program Talent Match izazvao je veliki interes u Ujedinjenom Kraljevstvu kao primjenjiv model koji se prilagođava različitim nacionalnim interesima. Međutim, trenutno, uloga stručnog mentora u KKI nije definirana ili priznata uloga u bilo kojim partnerskim zemljama.

- Kontekst kreativnih i kulturnih industrija

Rezultati su pokazali da ne postoji dosljedna definicija kreativnih i kulturnih industrija u partnerskim zemljama. Definicija KKI kao koherentnog industrijskog sektora objavljena je 2001. godine u Ujedinjenom Kraljevstvu, i još uvijek slični modeli nisu duboko ukorijenjeni u drugim europskim zemljama. Različitost sub-sektora unutar KKI još je više otežalo pronalazak zajedničke definicije i razumijevanje uloge. Radi kompleksne i specifične prirode KKI, izvješće naglašava važnost obrazovanja mentora i savjetnika koji imaju posebno razumijevanje sektora.

- Potrebe KKI poslodavaca i ulazak  mladih ljudi na tržište rada

Izvješće pruža detaljni uvid u tržište rada za mlade ljude na nacionalnoj i regionalnoj razini. Pokazuje dosljedni obrazac visoke nezaposlenosti mladih ljudi u svih šest zemalja. U Makedoniji stopa nezaposlenosti mladih ljudi (od 15-24 godina) je 55,3%, dvostruko od stope odraslih. U Španjolskoj, nezaposlenost mladih ljudi (20 do 24 godišnjaka) je na 44%. Nacionalno izvješće dokazuje da puno poslodavaca unutar industrijskih sektora ima pozitivni stav o zapošljavanju mladih kreativaca – priznavanje prednosti  inovacije i kompetitivnosti. Kako se prognoza rasta kreativnih zaposlenja i dalje nastavlja, bit će visoka potražnja za kreativnim radnicima koji imaju sposobnost prenošenja njihovih vještina u nove kontekste. Doduše, nacionalna izvješća naglašavaju niz barijera s kojima se suočavaju mladi ljudi, bez edukacije i zaposlenja, a koji traže ulazak u KKI.

- Kvalifikacije i profesionalni standardi za stručne mentore

U svih šest zemalja uloga stručnih mentora u KKI nije priznata unutar standardnih profesionalnih klasifikacijskih sustava. Formalna zanimanja za savjetnike općih karijera/savjetnika u javnom sektoru, edukaciji i privatnom sektoru, pružaju mrežu za takve ulogu u mnogim zemljama. Međutim, u istočnim europskim zemljama, mladi ljudi često ne vjeruju u ove sustave. Svaka zemlja predlaže različite načine prilagođavanja ulozi nacionalnog i regionalnog konteksta.

Sažeti zaključak

Studija je potvrdila potrebu, u svim zemljama koje sudjeluju, za daljnjim profesionalnim razvojem specijalističke uloge stručnog mentora, na način da integriraju stručna i edukacijska osposobljavanja (VET) za mlade ljude, efikasnije i fleksibilnije, u skladu  s brzo rastućim potrebama novonastalih KKI. Rezultati studije naglašavaju da VET stručnjaci, koji specijaliziraju KKI, rade u fluidnoj i fragmentiranoj okolini politike i prakse. Svako nacionalno izvješće pruža detaljne dokaze i opisse kako se zemlje i regije prilagođavaju na različite načine, na relativno nedavno nastajanje nove radne okoline i mogućnosti rasta u KKI.

Talent Matching: sastanak partnera u Barceloni

Na sastanku u Barceloni 2. veljače održan je radni sastanak partnera, a 3. veljače održana je međunarodna radionica na temu kreativnih industrija kojoj je nazočilo 46 profesionalaca na području rada s mladima. Cilj radionice bio je okupljanje profesionalaca različitog usmjerenja ( trening početnih vještina, poslovna orijentacija te iz sektora kulture) i omogućavanje razmjene iskustava u mentoriranju i usmjeravanju mladih pri gradnji karijere na području kulturnih i kreativnih industrija diljem Europe. 

Profesionalni profil stručnog/e mentora/ice u KKI, u sklopu projekta Talent Matching Europe, 29.05.2017.

U sklopu projekta Talent Matching Europe razvili smo profesionalni profil za stručne mentore/ice u kulturnim i kreativnim industrijama.

Profesionalni standardi za osposobljavanje i zanimanje stručnog mentora u KKI, 29.05.2017.

U sklopu projekta Talent Matching Europe razvili smo profesionalne standarde za osposobljavanje i zanimanje stručnog/e mentora/ice u kulturnim i kreativnim industrijama.

Talent Matching: trening mentora u Londonu, 3.-7.4.2017.

Trening mentora u sklopu projekta Talent Matching održao se od 3. do 7.4.2017. u Londonu u organizaciji organizacije Collage Arts i Rinova. Na treningu su, osim organizatora, sudjelovati mentori iz partnerskih organizacija na projektu Fundacja Arteria, Mulab, Prostor Plus, CEPS i EASP. Na treningu u Londonu radilo se na izradi kurikuluma za strukovne mentore.

Talent Matching: trening mentora i sastanak partnera u Zabrzeu, Poljska, 25.-29.9.2017.

Na treningu u Zabrzeu radilo se o nastavku izrade kurikuluma za strukovne mentore. Trening u Zabrzeu jedna je od aktivnosti u razvoju projekta Talent Matching Europe (TME), koji za cilj ima dizajnirati, testirati i potvrditi novi program obuke i standard kvalifikacijskog okvira za strukovne mentore, a koji je u skladu sa EQF-om (Europskim kvalifikacijskim okvirom), a koji podržava ulazak neprivilegiranih mladih osoba u inicijalnu Strukovnu edukaciju i obuku (IVET) za europske kulturne i kreativne industrije.

Trening u Rijeci za stručne mentore u KKI, 21.-31.10.2017.

Nakon treninga u Londonu i Zabzeu gdje se radilo se na izradi kurikuluma za strukovne mentore od 21. do 31. listopada 2017. godine održao se trening u Rijeci kao jedna od aktivnosti u razvoju projekta Talent Matching Europe (TME), koji za cilj ima dizajnirati, testirati i potvrditi novi program obuke i standard kvalifikacijskog okvira za strukovne mentore, a koji je u skladu sa EQF-om (Europskim kvalifikacijskim okvirom), a koji podržava ulazak neprivilegiranih mladih osoba u inicijalnu Strukovnu edukaciju i obuku (IVET) za europske kulturne i kreativne industrije.

KLIKER radionice i suradnje

Od 2013. Udruga Prostor Plus članica je platforme KLIKER te u tom okviru nastoji potaknuti i upoznati riječku izvedbenu scenu i javnost s inovativnim programima za djecu i mlade. KLIKER je prva hrvatska platforma koja potiče razvoj plesa za mladu publiku na području cijele Hrvatske. Okuplja sljedeće hrvatske plesne i kazališne organizacije: Plesni centar TALA [Zagreb], Prostor Plus [Rijeka], IKS Festival [Split], Kotar Teatar [Delnice], Mediteranski plesni centar / Zagrebački plesni ansambl [Svetvinčenat / Zagreb], Plesna radionica Ilijane Lončar [Požega], Assitej Hrvatska [hrvatska mreža profesionalnih i profesionalno vođenih kazališta za djecu i mlade]. Misija je pronaći nove načine produkcije i prezentacije suvremene izvedbene umjetnosti, naročito plesa za mladu publiku i s njom. Središnja su točka u samom projektu djeca i mladi, njihov položaj u društvu i teme važne za njihov napredak i budućnost. Cilj KLIKERa je i usmjeravati mlade da postanu aktivni sudionici suvremene kulture, da postanu sposobni kritički valorizirati sve veću količinu umjetničkih sadržaja te da upotpune vlastiti kreativni i kognitivni razvoj drugačijim edukativnim oblicima. Sustavnim i globalnim razvojem publike, stvorit će se i kvalitetniji uvjeti umjetničkog stvaranja i produkcije na nacionalnoj umjetničkoj sceni. Projekt je samoodrživ. 

KLIKER radionica Kreativna komunikacija, 25.02.2017.

Radionica za djecu, mlade i odrasle, neplesače, plesne amatere i plesne profesionalce koju je vodila iskusna plesačica i edukatorica Tamara Curić. Kako stvoriti okruženje u svojoj okolini koje se bazira na povjerenju, otvorenosti za novo i dozvoli za grešku? Na ovoj radionici fokus je bio u istraživanju komunikacije kao osnovnog elementa za kreaciju inovativne i sigurne sredine.

KLIKER radionica ContaKids s Anom Kreitmeyer, 6 i 7.5.2017.

Radionica ContaKids koristi fizički kontakt kroz pokret i igru kako bi se produbljivala komunikacija između djeteta dobi 2-4 godine i roditelja. Vodila ju je jedina certificirana voditeljica ContaKids metode u Hrvatskoj, umjetnica, izvođačica i edukatorica Ana Kreitmeyer. Vrijednost same metode je višestruka: dijete razvija motoričke vještine i povjerenje u sebe, dok roditelj razvija povjerenje u svoje dijete i njegove vještine, ali istovremeno uči o vlastitiom tijelu.

KLIKER radionica za sve, djecu i odrasle „BUDI KREATIVAN – BUDI SVOJ“, 17.9.2017.

Radionica za djecu školskog i predškolskog uzrasta i njihove odrasle, koju je vodila iskusna plesačica i edukatorica Ilijana Lončar. Kroz interaktivne oblike rada ova radionica polaznicima je ponudila upoznavanje tehnika kreativnog plesanja u različitim kontekstima. Sudionici su učili kako stimulirati želje i sposobnosti da se izraze kroz pokret, potaknuti maštu i kreativnost u izražavanju emocija, raspoloženja i ideja, kako upotrijebiti druge umjetničke forme kao motiv u kombinaciji s plesom i pokretom, te kako kreirati i realizirati kratku koreografiju poštujući prijedloge drugih.

KLIKER Radionica za plesače BUDI KREATIVAN – BUDI SVOJ, 17.9.2017.

Radionica za plesače, plesne amatere i profesionalce koju je vodila iskusna plesačica i edukatorica Ilijana Lončar. Amaterskim plesačima/cama poslužila je u prepoznavanju i spoznaji vlastitih mogućnosti u kreativnom plesu, profesionalnim plesačima/cama kao alat za izlazak iz vlastitih stereotipa, pronalazak iskonske motivacije za plesom koji može biti pritajen zbog profesionalnih zahtjeva, a plesnim pedagozima/ginjama kao dodatni sadržaj za nadogradnju njihovih postojećih metoda rada.

Stručni seminar: Vježbenica za pokret i ples za odgajatelje/ice, 28. i 29.10.2017.

U organizaciji Prostora Plus te u suradnji s Plesnim centrom Tala iz Zagreba, održalo se predstavljanje Vježbenice za pokret i ples, stručne literature vezane uz pokret i ples u predškolskim ustanovama.  Predstavljanje Vježbenice prate stručni seminari namijenjeni odgajateljima i stručnjacima koji rade s djecom u dobi od 3 do 6 godina. Stručni seminari održavaju se pod stručnim vodstvom edukatorice i jedne od autorica Vježbenice za pokret i ples, Tamare Curić, dugogodišnje plesne umjetnice i pedagoginje.

REDOVNE RADIONICE

SVILA

Ciklus redovnih radionica akrobacija/plesa na "svili" (aerial silk), pod vodstvom Nives Soldičić, radionice su namijenjene onima koji tek počinju kao i onima koji već vladaju osnovama tehnike na zračnoj tkanini. Predviđena je za 12 polaznika (iznad 15 god.), nakon toga se zatvaraju prijave. Ovaj program je samoodrživ.

prezentacija akrobacija na svili na Festivalu Gledaj u/druge, 25.5.2017, Kont, Rijeka

Inicijativa Gledaj (u)druge okupila je 25. svibnja na Kontu više od 50 organizacija iz Rijeke i okolice u sklopu istoimenog festivala. „Gledaj (u)druge jer tu smo s razlogom!“ poručili su iz inicijative, koja je formirana prošle godine kako bi ukazala na važnost postojanja udruga za grad ili općinu u kojoj djeluju, ali i osvješćivanje onog dijela javnosti koji ne zna na koje sve načine udruge u Rijeci, Hrvatskoj pa i u ostatku svijeta odgovaraju na različite potrebe i probleme stanovnika lokalnih zajednica. Festival je predstavio brojne udruge raznolikim programom i aktivnostima, a Prostor Plus je sudjelovao nastupom zbora VINS i prezentacijom plesa na svili.

nastup kolektiva na programu Vari-ete, 23.6.2017.

ZBOR VINS

VINS – vokalno instrumentalna neformalna skupina građana i građanki koje promiču vrijednosti upjevavanja i pjevanja te stvaranja interdisciplinarnih veza glazbe i ostatka svijeta. Postoji od 2014 godine i svake godine sve više napreduje, surađuje i aktivira se. Sat se sastoji od zagrijavanja, tehničkih vježbi te na kraju pokušaja primjene istih u praksi – pjevanjem pjesme.

Zbor VINS na otvorenju izložne "Naše tijelo, naš izbor, naša borba", 16.2.2017.

Izložba "Naše tijelo, naš izbor, naša borba!" bila je otvorena u prostoru na adresi Križanićeva 6a u Rijeci. Organizirana je i postavljena u suradnji s platformom Građani svom gradu. Nastala je u sklopu projekta Hrvatsko feminističko proljeće, a financijski ju podržavaju Mediterranean Women's Fund i Primorsko-goranska županija. Izložbom su kroz fotografije, instalacije, pamflete, medijske tekstove i druge materijale predstavljeni pokreti žena iz čijelog svijeta, čija je svrha ostvariti ili ohrabriti pravo na prekid trudnoće. Materijali su donirani od strane aktivistkinja iz Argentine, Španjolske, Poljske, SAD-a, Irske, Sierra Leonea itd. Izložbu „Naše tijelo, naš izbor, naša borba!“ organizirala je i postavila udruga PaRiter u suradnji s platformom Građani svom gradu. Otvorenje izložbe popratio je zbor VINS.

Nastup zbora VINS na Komšilooku, 11./12.3.2017.

KOMŠILOOK (festival solidarnosti i umjetnosti a.k.a Kad se male ruke slože) održan je 11. i 12.3. u Palachu, na kojem je sudjelovao i Prostor Plus u obliku nastupa zbora VINS.

Radionica vokalne tradicijske glazbe Balkana, 6. i 7.5.2017.

6 i 7. svibnja 2017.  održana je dvodnevna radionica vokalne tradicijske glazbe na kojoj su se učili neki od primjera vokalne tradicije iz Hrvatske i Srbije, uz kratke izlete u Makedoniju i Bugarsku. Radionicu je vodila Marta Kolega.

Nastup VINSa na Festivalu Gledaj u/druge, 25.5.2017, Kont, Rijeka

Inicijativa Gledaj (u)druge okupila je 25. svibnja na Kontu više od 50 organizacija iz Rijeke i okolice u sklopu istoimenog festivala. „Gledaj (u)druge jer tu smo s razlogom!“ poručili su iz inicijative, koja je formirana prošle godine kako bi ukazala na važnost postojanja udruga za grad ili općinu u kojoj djeluju, ali i osvješćivanje onog dijela javnosti koji ne zna na koje sve načine udruge u Rijeci, Hrvatskoj pa i u ostatku svijeta odgovaraju na različite potrebe i probleme stanovnika lokalnih zajednica. Festival je predstavio brojne udruge raznolikim programom i aktivnostima, a Prostor Plus je sudjelovao nastupom zbora VINS i prezentacijom plesa na svili.

VINS na Festivalu Tobogan, 5.7.2017.

Ideja festivala Tobogan je da ljetni praznici u gradu postanu nešto sasvim drugačije od užarenog asfalta i dosadnog praznog grada. Dva tjedna kulture za djecu, edukacijskih interaktivnih programa i zabave koja je osmišljena da ne bude samo bijeg od dokolice, vodilja je bila timu Dječje kuće u oblikovanju programa festivala. Festival nije smješten fizički na jednom mjestu već se s dijelom programa seli iz centra grada po gradskim naseljima i kvartovima fokusirajući se natrag na kompleks Benčić. Zbor VINS pripremio je radionicu punu dobrih vibracija, koja se sastojala od zagrijavanja, raznoraznih vježbi vokalne tehnike te na kraju pokušaja primjene istih u praksi – pjevanjem pjesme.

Nastup zbora VINS na 10.forumu mreže Clubture, 27.10.2017.

U sklopu 10. foruma mreže Clubture održao se i nastup zbora VINS i pridruženih prijatelja u Palachu. Prvi Clubture Forum održan je 2008. godine u Rijeci u suradnji sa Savezom udruga Molekula. Posljednjih deset godina čalnice Foruma okupljale su se u različitim gradovima diljem Hrvatske: Rijeci, Zagrebu, Puli, Zadru, Splitu, Čakovcu, Karlovcu i Vukovaru. Kroz program Foruma organiziran u suradnji s organizacijama članicama Clubturea pokušao se obuhvatiti specifične probleme u kulturnom razvoju različitih sredina u Hrvatskoj. Na Forumu su se pitali koje mjesto zauzima nezavisna kultura u pojedinim sredinama u Hrvatskoj? Kakav je položaj nezavisnih organizacije unutar kulturnih i urbanih politika? Kako se kulturna stvarnost “prodaje” u neprofitnim medijima, a koliko neprofitni mediji mogu pridonijeti promociji suvremene kulture? Borili su se za nezavisnu kulturu unutar šire borbe za javno dobro. Svih ovih godina nismo prestali dovoditi u pitanje opstanak prostora nezavisne kulturne scene, ističući nove i zanimljive modele upravljanja kulturnom infrastrukturom te zagovarajući osnivanje kulturnih i društvenih centara.

Oblikovanje izvedbe:

Program Oblikovanje izvedbe program je udruge Prostor Plus koji se provodi već petu uzastopnu godinu i koji putem radionica te umjetničkih produkcija koje iz njih proizlaze bavi odnosom izvedbe, zajednicom i hipermedijskim intervencijama u kreativno djelovanje. Program je financijski podržao Odjel za kulturu Grada Rijeke.

Read-off s Dunjom Matić, 15.4.2017.

Što sve pretpostavlja uloga čitatelja i tko koga čita neka su od problemskih polazišta radionice read-off koja je u sklopu izdanja edukacijskoga ciklusa Oblikovanje izvedbe, pitanje djelovanja i performansa, proširila i na tekst. Na koji način tekstovi prelaze granicu svojih papirnatih postojanja te ostvaruju upliv u drugim domenama otkrivali smo s Dunjom Matić koja je sa sudionicima istraživala mehanizme čitateljskog meandriranja tekstom: razine komunikacije s različitim dimenzijama teksta te pozicije koje čitatelj može ostvariti kako bi iz pasivne pozicije konzumenta teksta prešao u aktivnog preoblikovatelja i agenta tekstualne igre.

Nulti stupanj, 14.7./15.7./21.7.

Trodnevna radionica tijekom koje su sudionici koristeći kraći niz premisa o javnom prostoru, istražili užu gradsku jezgru kako bi propitali javno u javnome prostoru, imajući pritom u vidu kako se pristupačnost, otvorenost i namijenjenost svima oblikuju kao rezultat različitih potreba različitih građana. Radionica problematiku pristupa javnim prostorima smješta u okvire prema kojima se nedostupnost ne definira samo kao pitanje koje utječe na život osoba s teškoćama u kretanju, već i nešto što ukazuje na to kako je pitanje dostupnosti uvijek opće pitanje koje podrazumijeva različitost.

Kako žive umjetnice? travanj – prosinac 2017.

Istraživanje Selme Banich i Nine Gojić u sklopu programa Prostora Plus "Oblikovanje izvedbe", mapira situaciju u kojoj žive umjetnice svih dobi u Rijeci i nastoji je učiniti opipljivijom kako bi se položaju ženskoga rada u kulturi umjesto tek pretpostavljenih predodžbi o djelovanju, podarila vidljivost i, u procesu koji se sastoji od upitnika, serije razgovora i publikacije, prijeko potreban model koji preko pojedinačnog uočava zajedničke tendencije. Projekt je financiran od strane Odjela za kulturu Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije. 

PRODUKCIJE, REZIDENCIJE i GOSTOVANJA

Međunarodni dan plesa - Rijeka Go Out And Dance 29.4.2017.

Prostor Plus organizirao je ples brojnih riječkih plesnih skupina, organizacija i plesača. Čitanjem svjetske i hrvatske plesne poruke, Rijeka je postala još jedan hrvatski grad koji se priključuje globalnom svjetskom projektu proslave Svjetskog dana plesa, na inicijativu UNESCO-a još od 1982. godine. Osnovna ideja Svjetskog dana plesa je podsjećanje da je ples umjetnički oblik izražavanja koji prevladava sve političke, kulturne i etičke prepreke. Dan plesa u Rijeci organizira Udruga Prostor Plus, a program se održava paralelno u nekoliko hrvatskih gradova.

Vari-éte, 23.6.2017.

Prostor Plus organizirao je Varijete program kojim se predstavila završna produkcija 2017. godine, koji je objedinio plesne, akrobatske i glazbene točke. Nastupale su polaznice edukacije plesa na svili pod vodstvom Nives Soldičić, vokalno-instrumentalna neformalna skupina VINS, klaunessa Verna Đumbus i plesni studio Axis.

RRprojectR - Istraživačko rezidencijalni projekt u Rijeci, 7.-20.08.2017.

Istraživačko rezidencijalni projekt u Rijeci (eng. Research Residency project in Rijeka - RRprojectR) je inicijativa u sklopu rezidencijalnog programa Prostora Plus nastala na ideju i u suradnji s Estom Matković, umjetnicom riječkog porijekla koja živi i djeluje u Briselu. Ova je istraživačka rezidencija zamišljena kao prostor za umjetničko istraživanje koje bi funkcioniralo po modelu zajedničkog promišljanja različitih umjetnika/ca o utjecajima koji mijenjaju/razvijaju njihov rad. Rezidencijalni umjetnici/e u suradnji s umjetnicima/cama koji djeluju ili se zateknu u Rijeci su u razdoblju od 5 do 10 dana dijelili ideje, pitanja i dvojbe proizašle tijekom istraživačkog procesa.

SVJETLO & VODA! Izvedba, dijalog s publikom i instalacija, 16.9.2017.

Voda kao inspiracija, Tesline misli, pogled na svijet, energija i dijeljenje iste polaznice su u istraživanju i kolaborativnom radu ovog projekta. Prikupljenim rezidencijalnim, istraživačkim, improvizacijskim, izložbenim i otvorenim pristupima kreativnog procesa kreirana je izvedba predstave i instalacija novog nastalog rada, izvedenog 16. rujna u Filodrammatici. Koncept odovg multidisciplinarnog suvremenog projekta propitkuje slobodu tijela i uma povezanih prirodom te snagu slobode pokreta kao jedinstvenog komunikacijskog kanala lišenog svih prepreka. Svjetlost, voda, energija i snaga zapažanja doživljena pokretom, stavljaju tijelo u poziciju provoditelja energije. Nakon izvedbe proveden je razgovor s publikom koji susa svojim povratnim inputima bili uključeni u nadolazećim novim izvedbama. Program je financiran od strane Clubture. 

FESTIVAL PERISKOP 2017 7.-15.10.2017. // HNK Ivana pl. Zajca, HKD na Sušaku, Filodrammatica, Galerija Kortil

Festival je trajao 8 izvedbenih dana, započeo 7. listopada i trajao do 15. listopada 2017. godine. Program je uključio 13 izvedbi i tri edukativna programa - 13 plesnih produkcija lokalne, nacionalne i međunarodne plesne scene, gdje je lokalnu i nacionalnu predstavljala institucionalna i nezavisna scena. Tri edukativna programa uključila su dvije dječje radionice te radionicu plesne kritike za mlade i odrasle. Projekt je financiran od strane Ministarstva kulture RH, Odjela za kulturu Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije. 

Festival Periskop je manifestacija suvremenog plesa i pokreta kojom se nastoji:

a) ojačati regionalna i domaća plesna scena dovođenjem recentnih domaćih i inozemnih plesnih predstava te radioničarskim formatima za plesače

b) uložiti napore u decentralizaciju plesa u Hrvatskoj

c) raditi na razvoju publike (posebno djece i mladih) i osigurati vidljivost plesnih umjetnika u kulturi.

Festival je nastavak pilot-programa iz 2016, istoimenog naziva koji se po treći put planira održati u listopadu 2018. u Rijeci, u organizaciji Udruge Prostor Plus pod kreativnom i stručnom paskom Ivane Kalc i Nives Soldičić i suradnika, plesnih i izvedbenih umjetnica s dugogodišnjim iskustvom u plesu i plesnoj edukaciji.

PROGRAM FESTIVALA 2017.

Subota 07.10.2017. 19:30 h HNK Ivana pl. Zajca

MACBETH – premijera

Koprodukcija HNK Ivana pl. Zajca Rijeka i Maše Kolar

Gostovanje predstave realizirano je u suradnji s HNK Ivana pl. Zajca

Ponedjeljak 09.10.2017. 20 h Galerija KORTIL

NOVI HORIZONTI

FUNKEY – Fun is the key

Vanesa Kučić

PRIMA MATERIA

Mia Kevo

izvedbe lokalnih autora

COMPLICATED MINDS

Antonia Bašković, Martina Hrlić Rogić

SUSRET U KORTILU - DODIR

Ivana Peranić

Susret u Kortilu

Utorak 10.10.2017. 20 h HKD na Sušaku

TRAVELOGUE – riječka premijera

Trafik/Žak Valenta

Autor/koreograf: Žak Valenta / Koautori i izvođači: Toni Flego, Iva Nerina Sibila, Žak Valenta, Eleonora Vrdoljak

Srijeda 11.10.2017. 19 h Filodrammatica

KOMOREBI

Gordana Svetopetrić

Srijeda 11.10.2017. 20h HKD na Sušaku

TRAVELOGUE

Trafik/Žak Valenta

Četvrtak 12.10.2017. 20 h HKD na Sušaku

OBJEKT U SUBJEKT PRELAZI #kralježnica

Nikolina Komljenović

Petak 13.10.2017. 17 h Filodrammatica

KLIKER FESTIVAL u gostima:

DAJ MI POKRET! – predstava/radionica (10+)

Andreja Podržavnik i Gregor Kamnikar - Kolektiv Federacija

Petak 13.10.2017. 20 h HKD na Sušaku

SPORE, BADco.

Ana Kreitmeyer, Lana Hosni, Ivana Pavlović

Subota 14.10.2017. 20 h HKD na Sušaku

SAD SAM LUCKY

Matija Ferlin

Nedjelja 15.10.2017. 17 h Filodrammatica

BILO JEDNOM JEDNO SUNCE

Teatar Puna kuća, Svetlana Patafta, Krešimir Fijačko

Edukativni program:

05.-16.10. 2017.

KRITIČKI O PLESU- radionica plesne kritike

mentorica: Ivana Slunjski

Radionica Kritički o plesu namijenjena je potencijalnim plesnim kritičarima i postojećim autorima u usponu koji su se za njezina trajanja pobliže upoznali s posebnostima plesne umjetnosti i plesnim kontekstom, razvijali analitički pristup gledanju predstava i vještine kritičkog pisanja. Radionicom se obuhvatio i teorijski i praktični aspekti, i s obzirom na ples i s obzirom na plesnu kritiku. Polaznici su dobili uvid u teme koje su nezaobilazne svakome tko se susreće s pisanjem o plesu – kako tumačiti scensko znakovlje i pokret, kako tijelo u konkretnome izvedbenom kontekstu proizvodi značenja, kako se odnositi prema tijelu koje mogućnostima i/ili izgledom izmiče uobičajenim predodžbama o plesu i plesaču, kako razmatrati plesne citate i relacije recentne produkcije s plesnim klasicima i drugim umjetnostima itd.

Urbani Galapagos, 4.i 5.11.2017.

Dvodnevna manifestacija u organizaciji Filmaktiva i Prostora Plus, koja je objedinila nekoliko umjetničkih artikulacija pojma urbane džungle – svjetlosne instalacije, audiowalk, zvučnu skulpturu te nacrt za preživljavanje urbanog života na kojima su dosad radili Sara Salamon, Sanja Gergorić, Eva Simčić, Marija Maksimović, Maja Ogrizović, Marko-Luka Zubčić. Projekt je financiran od strane Ministarstva kulture RH i Odjela za kulturu Grada Rijeke.

1.            Svjetlosne instalacije intervencije su u postojeće javne i komercijalne konstelacije, kojima se nastoji u prolaznicima osvijestiti nova dimenzija svakodnevnog. Osmišljene kao niz akcija preoblikovanja, instalacije su promjenom konteksta otvorile prolaz u virtualni stupanj postojanja riječkoga 'ovdje i sada'.

2.            Audiowalk Vijesti iz centra katastrofe osmišljen je kao šetnja Starim gradom tijekom koje će sudionici slijedeći zadanu uputu ući u živi radio-program čiji su voditelji klima uređaji. Početna je točka šetnje prolaz kraj Submarina, a njezin završetak pozicija ispred Bureka kod Braće (Kosi toranj). Sudionici se tijekom šetnje koriste slušalicama i mp3-playerima koje osigurava organizator.

3.            Zvučna skulptura u radijusu od 150 m, sazdana od field recordingsa divljina koje nastanjuju analogne i digitalne prostore, a koje se emitira putem radijskog odašiljača na skrivenoj frekvenciji u šumi ostalih valova.

4.            Survival kit je nacrt za preživljavanje urbanoga života, a umjesto švicarca i užeta, u ovoj će se skici nalaziti jednostavni alati kojima je moguće savladati izazove pri snalaženju u novim tipovima džungle.

 

Aktivnosti Udruge Prostor Plus provele su se uz financijsku podršku Zaklade Kultura nova. Udruga Prostor Plus je tijekom 2017 bila korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. Prostorima Filodrammatice, Marganova i Palacha upravlja SU Molekula. Pojedinačni programi i projekti financirani su od strane EU, Minstarstva kulture RH, Odjela za kulturu Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije. 

19.02.2018.

Partneri

nema