Izvještaj o radu udruge Prostor Plus 2016

IZVJEŠTAJ O RADU UDRUGE PROSTOR PLUS U 2016. GODINI

 

 1. Sastanci i aktivnosti vezani za projekt "TALENT MATCHING" (tijekom cijele godine)
 2. Edukacijska sezona 2015./2016. u suvremenom plesu Ivana Kalc
 3. Edukacijska sezona 2015./2016. - Draga savjeta Nikolete Marković
 4. Edukacijske sezona 2015./2016. razvijanje projekta Fibres, Kate Foley u suradnji s O.Š.Vežica
 5. Radionica KLIKER – Kreativna komunikacija, Tamara Curić, 14.2.2016., u suradnji s KLIKER platformom i Vijećem mladih Benčić
 6. Izložba Canadian Patent 142.352, grupa autora, 2-4.2.2016.
 7. Obilježavanje Svjetskog dana plesa, 29.4.2016.
 8. Radionica KLIKER –Kreativni ples za djecu, Ilijana Lončar, u suradnji s Vijećem mladih Benčić, 14.5.2016.
 9. Izvedba plesne predstave za mlade MINIMI u suradnji s KLIKER platformom, 18.5.2016.
 10. Radionica KLIKER –Kreativni ples za mlade plesače, Ilijana Lončar, 14.5.2016.
  Program intenzivnih radionica Oblikovanje izvedbe, travanj-prosinac 2016
 11. Radionica Oblikovanje izvedbe - Kolažiranje grada, Selma Banich, 13-15.5.2016.
 12. Radionica Oblikovanje izvedbe - Javni prostor (javna sfera) kao Simptom, Andrej Mirčev i Nikoleta Marković, 28.-29.5.2016.
 13. Radionica Oblikovanje izvedbe - Domoljublje 2.0 Mila Čuljak, 23.12.2016.
 14. Prezentacija edukacijske sezone 2015/2016 – Fibres , 25.6.2016.
 15. Plesna predstava Glečer KIK MELONE / ZKM, u suradnji s Impulse Festivalom, 7.6.2016.
 16. Plesna predstava Komorebi Gordane Svetopetrić, u suradnji s Impulse festivalom, 8.6.2016.
 17. Rezidencija Sarah Lloyd i Andrea Crnković Near life experience u suradnji s Rezidencijalnim centrom KAMOV, 25.7.-21.8.2016.
 18. Dissonanza sjećanje, peripatetički audioperformans, Sanja Gergorić i Andrej Mirčev, 7.-9.9.2016.
  Festival Periskop 24.9.-11.10.2016.
 19. Rezidencija Moe Autio i Vanje Boškovskog, Hidden Escapes.u suradnji s rezidencijalnim programom KAMOV i festivalom Periskop, 27.9.2016.
 20. Radionica COPY OR INSPIRATION? / RE: ROSAS Larise Navojec u suradnji s NDA CRO, 25.-30.9.2016.
 21. Izvedba COPY OR INSPIRATION? / RE: ROSAS rada s radionice Larise Navojec, 30.9.2016.
 22. Predstava Triada Maše Kolar u suradnji s HNK Ivan pl Zajca i PMH
 23. Program Novi horizonti: predstava Faun Toni Flego i Martina Granić // Etida za violu i midi kontroler Nastja Štefanić, 1.10.2016.
 24. Program lokalnih autora Closer Borna Babić i Martina Hrlić Rogić // Mrlje Marta Rak i Antonia Čop, 1.10.2016.
 25. Predstava KIK MELONE Ms Fox invited Ms Cat for tea one late late summer afternoon, u suradnji s NDA CRO, 5.10.2016.
 26. Predstava Zagrebačkog plesnog ansambla E=mc2 (Volim fiziku) – suvremene predstave za djecu, u suradnji s KLIKER platformom, 6.10.2016.
 27. Otvorena proba baleta Šah mat i Dogma, u suradnji s HNK Ivan pl.Zajca, 11.10.2016.
 28. NDA dan – NOMADOGRAFIJA U RIJECI – instalacija, film i okrugli stol, u suradnji s NDA CRO, 2.10.2016.
 29. Premijera site-specific izvedbe Zona, Hartera, 8.10.2016.
 30. Izložba/Instalacija Draga Savjeta – The Precarious Three, grupa autorica, 28.-29.11.2016.
 31. Radionica Glas kao instrument, Astrid Kuljanić, 10.12.2016.
 32. Edukacijska sezona 2016/2017 ples na svili Nives Soldičić

Programe su financijski podržali: Erasmus Plus Programme, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Zaklada Kultura nova, Ministarstvo kulture RH, Odjel za kulturu Grada Rijeke i Primorsko-goranska županija.
Programi su realizirani u prostorima Filodrammatice, Hatere, HKD-a, SKC galerije i javnim prostorima grada Rijeke.
Prostorima Filodrammatice, Marganova i Palacha upravlja SU Molekula.

Erasmus +: Talent Matching
Prostor Plus se nalazi u ulozi partnera u istraživačko-edukativnom projektu u sklopu Erasmus + programa, pod imenom Spajanje talenta: Strukovno mentorstvo u I-VET (Inicijalnoj Strukovnoj edukaciji i obuci) u Europskim kreativnim industrijama. Cilj projekta jest dizajnirati, testirati i potvrditi novi program obuke i standard kvalifikacijskog okvira koji je u skladu sa EQF-om (Europskim kvalifikacijskim okvirom), a koji podržava ulazak neprivilegiranih osoba u inicijalnu Strukovnu edukaciju i obuku (IVET) za europske kulturne i kreativne industrije. Uz Prostor Plus parterni na projektu su iz još pet zemalja članica EU (Ujedinjeno Kraljevstvo, Španjolska, Italija, Poljska i Makedonija).
Održane javne aktivnosti:
Radni sastanak Stručno mentorstvo u KKI 9.6.2016.
Sastanak partnera projekta Talent Matching u Rijeci, 30.6. i 1.7.2016.
Radni sastanak Stručno mentorstvo u KKI 10.10.2016.

Obilježavanje svjetskog dana plesa u Rijeci, 29.4.2015.
Rijeka je i 2016 godine obilježila Svjetski dan plesa 29. Travnja na Korzu,ispred Radio Rijeke koji slavi jedinstvenost plesa i pokreta od 1982 godine na inicijativu UNESCO-a. Osnovna ideja Svjetskog dana plesa je podsjećanje da je ples umjetnički oblik izražavanja koji prevladava sve političke, kulturne i etičke prepreke.
Prostor Plus je 29.4.2016 organizirao ples riječkih plesnih skupina, organizacija i plesača: OŠ za klasični balet i suvremeni ples pri OŠ Vežica, Plesni studio Vibe, Osnovna umjetnička škola Matka Brajše Rašana, RIS dance, Porto RI, Plesna grupa Flame, Plesna grupa Magija, Plesni centar Beat, K2K, Društvo za ples i rekreaciju Rotondo, Tango Azur Rijeka, Prve riječke mažoretkinje i Prostor Plus.

Edukacijski ciklus Prostora Plus 
Ciklus redovnih radionica Kate Foley: Fibres, 25.6.2016.

Fibers predstavlja jednogodišnju suradnju Prostora Plus i Osnovne škole za klasični balet i suvremeni ples pri O. Š. Vežica u Rijeci namijenjenu mladim profesionalnim plesačima i plesačicama te je dio platforme KLIKER. Predstava je jedan od rezultata radionica suvremenog plesa koje su angažirale dvadesetak polaznika/ca Prostora Plus te desetak polaznica O.Š. Vežica za klasični balet i suvremeni ples, a uključivale su i izvedbe na Women in Jazz Festivalu. U samoj predstavi sudjelovale su 3 osobe.

Ciklus redovnih radionica suvremenog plesa, Ivana Kalc
Suvremeni ples tijekom sezone 2015/2016 odvijao se s dvije grupe polaznika. Kroz godinu se radi na osnovama suvremene plesne tehnike, s elementima modernog i jazz dancea, a posebnu pažnju posvetit će se release tehnici i radu na podu). U ciklusu do lipnja 2016 ukupno 13 polaznica je sudjelovalo na radionicama suvremenog plesa.

Ciklus redovnih radionica akrobacija/plesa na "svili" (aerial silk), Nives Soldičić
Radionice su namijenjene onima koji tek počinju kao i onima koji već vladaju osnovama tehnike na zračnoj tkanini. Predviđena je za 12 polaznika (iznad 15 god.), nakon toga se zatvaraju prijave. U prvom ciklusu (tijekom 10, 11 i 12 mjeseca) održane su radionice okupile 22 osobe koje su se upoznale ili usavršile u ovoj disciplini.

Ciklus intenzivnih radionica Oblikovanje izvedbe
Ciklus intenzivnih radionica pod nazivom Oblikovanje  izvedbe održao se od siječnja do svibnja 2015 godine. Radionice su bile namijenjene onima koji žele aktivno i kreativno istraživati na polju izvedbenih umjetnosti, razumjeti segmente realizacije projekta (od ideje do realizacije), tematski se fokusirajući na različite aspekte pri oblikovanju izvedbe.
Radionice u sklopu edukativnog ciklusa Oblikovanje izvedbe održane su tijekom 2016.:
Radionice Kolažiranja grada Selme Banich, preispitivanje pojma Domoljublja s Milom Čuljak te radionice gostujućih predavača na temu O čemu učiti / podučavati u doba rastućeg fašizma? pod mentorstvom Nikolete Marković i Andreja Mirčeva.

KLIKER radionice i suradnje
Tijekom 2016. održane su 3 radionice ostvarene u suradnji s KLIKER platformom. Radionica Kreativna komunikacija Tamare Curić i Kreativni ples Ilijane Lončar za djecu i odrasle ostvarene su u suradnji s Vijećem mladih Benčić, a radionica Ilijane Lončar Kreativni ples za mlade plesače okupila je zaintresirane plesače iz riječkih plesnih udruga i organizacija. Osim radionca, u suradnji s KLIKER platformom u Rijeci su izvedene i dvije predstave: MINIMI 18.5.2016. i E=ms2 Zagrebačkog plesnog ansambla 6.10.2016. koje je izvedena u sklopu festivala Periskop.

Canadian Patent 142,352; poboljšanje načina prijenosa energije kroz prirodna sredstva
Udruge Prostor Plus iz Rijeke i ekscena iz Zagreba prezentirali su kulturno-umjetničko-društveno istraživanje koje su proveli na području NP KRKA u okolnim selima, kao i u samom nacionalnom parku. Društveno-angažirane radove koji se vežu uz mikropolitike lokalne zajednice kao i funkcioniranja umjetnika u grupi su tema izložbe od 2.do 4.4. u galeriji SKC.

Suradnja s Impulse Festivalom: predstave Komorebi i Glečer
Prostor Plus i Impulse festival udruženim snagama u Filodrammaticu dovode dvije suvremene plesne predstave. Obje su predstave dio programa za razvoj publike Spaces. Komorebi je glazbeno/plesna imporvizacija i rad u nastajanju. Koncept i ideju potpisuje Gordana Svetopetrić. Glečer je eksperimentalna plesna predstava ostvarena suradnjom KICK MELONE i ZKM. Predstave su izvedene 7. i 8.lipnja u FIldorammatici.

Rezidencije u suradnji s Rezidencijalnim centrom KAMOV
Sarah Lloyd i Andrea Crnković Near life experience 25.7.-21.8.2016.
Prostor Plus u suradnji s rezidencijom Kamov dovodi mladu američku kazališnu umjetnicu Sarah Lloyd i ne bi li s Andreom Crnković razvila eksperimentalnu kazališnu instalaciju Near Life Experience/ Iskustvo blizu života. Tijekom rezidencijalnog boravka od 25.7. do 21.8., umjetnice su radite na oblikovanju izvedbenog djela, a rad nastao tijekom rezidencije predstavljen je publici u 20.08. u 20 sati.
Moa Autio, Vanja Boškovski Hidden Escapes 19.9. do 30.9.2016.
Švedsko-hrvatska plesna kombinacija Moa Autio i Vanja Boškovski su tijekom rezidencijalnog boravka od 19.9. do 30.9.2016. radili na oblikovanju izvedbenog djela Hidden escapes, a rad nastao tijekom rezidencije predstavljen jepublici u 27.09. u 20 sati u sklopu festivala suvremenog plesa i pokreta Periskop.

Dissonanza sjećanje, peripatetički audioperformans, Sanja Gergorić i Andrej Mirčev
Dissonanza sjećanje je audiotura prostorom Filodrammatice koja tematizira kritičnu točku prostora izvedbene umjetnosti u Rijeci  ponirući u njen prostor i povijest svjedočanstvima kazivača. U radzdoblju od 7.-9.9.2016 izvedeno je 3 audioture dnevno sa završnim koncertom Šumovi protiv valova, a dodatno je izvedena i u sklopu festivala Periskop 8.10.2016.

Festival suvremenog plesa i pokreta Periskop 24.9.-11.10.2016.
Prostor Plus u suradnji s NDA CRO pokrenuo je Festival Periskop kao pilot-program kojim se nastoji objediniti, ojačati i decentralizirati edukativne, umjetničke i izvedbene kapacitete suvremenog plesa i pokreta. Prvo izdanje Festivala traje deset izvedbenih dana i uključuje sadržaje koji variraju od plesnih predstava i instalacija, preko dječjih predstava i audioture, do site-specific performansa, moderirane rasprave i radioničkih izvedbi u javnom prostoru.
Program:
Subota | 24.09. | 19.30 h Periskop INTRO @ HKD na Sušaku 
TRIJADA Maša Kolar | plesna predstava
Utorak | 27.09. | 20 h @ Filodrammatica 
HIDDEN ESCAPES Moa Autio, Vanja Boškovski | prezentacija rada u nastajanju
Petak | 30.09. | 17 h @ Korzo (u slučaju kište u Filodrammatici)
COPY OR INSPIRATION? / RE: ROSAS Larisa Navojec | prezentacija radionice
Subota | 01.10 @ Filodrammatica 19:30 h / Novi horizonti / 
FAUN Toni Flego, Martina Granić
ETIDA ZA VIOLU I MIDI KONTROLER Nastasja Štefanić
Subota | 01.10 @ Filodrammatica 21 h / izvedbe lokalnih autora /
CLOSER Borna Babić, Martina Hrlić Rogić
MRLJE Marta Rak, Antonia Čop
Nedjelja | 2.10. | 12 h @ Filodrammatica 
NDA DAN / NOMADOGRAFIJA U RIJECI / Nomadska plesna Akademija (NDA CRO)
Nomadovizija // riječka premijera filma
NDA CRO Arhiva // prostorna instalacija
Talk-talk roulette: Festivalska groznica
Srijeda | 5.10. | 20 h @ HKD na Sušaku 
MS FOX INVITED MS CAT FOR TEA AND A CHIT-CHAT ONE LATE LATE AFTERNOON LAST SUMMER KIK Melone | plesna predstava
Četvrtak | 6.10. | 19 h @ HKD na Sušaku 
E=mc2 (VOLIM FIZIKU) Zagrebački plesni ansambl | plesna predstava za djecu i mlade
Petak | 7.10.2016. | 16 h - 17 h - 18 h @ Filodrammatica 
DISSONANZA SJEĆANJE Sanja Gergorić & Andrej Mirčev | peripatetički audioperformans
Subota | 8.10. | 14 h @ Hartera 
ZONA Prostor Plus | Premijera | site specific predstava
Utorak | 11.10. | 12 h Periskop OUTRO @ Baletna dvorana HNK Ivana pl. Zajca Rijeka
(Bulevard oslobođenja bb - ulaz kod “Stereo dvorane”) 
ŠAH-MAT & DOGMA | pretpremijerna otvorena proba Baleta HNK Ivana pl. Zajca

Zona, site-specific performance
ZONA, site-specific performans u produkciji Prostora Plus premijerno je izveden 8.10. na području riječke Hartere. Za svoj prostor odabire još jednu od riječkih lokacija čiji se status međe u kulturi izdigao u mitem – Harteru. Postavivši granice – tunele i prolaze – kao točke izvedbe u kojima do izražaja dolazi poigravanje liminalnošću i femininošću, Zona u tijelo koreografije uvozi slike Tarkovskovljevog Stalkera i tako obnavlja pitanje kako se probiti na drugu stranu, ostavljajući sve iza sebe?

Edukacijski ciklus Draga Savjeta Nikolete Marković
Javni servis za pomoć umjetnicima/cama – Draga Savjeta ima za cilj pokušati oprostoriti tezu o umjetnosti kao praksi mišljenja. I to ne samo u smislu toga što umjetnost misli, već što (zapravo) mislimo dok mislimo (da mislimo) umjetnost. Namijenjena je onima koji osjećaju potrebu da promisle i naglas analiziraju sve one neugodne točke na koje umjetnik/ca nailaze na putu realizacije umjetničkog djela (bilo vlastitog, bilo prakse drugog umjetnika/ce). Ovdje se ne radi samo o neposrednom feedbacku ili pak o intenzivnom i temeljnom kolektivnom promišljanju (ali i o tome), već i o posljedicama. O politici. Pored drugih procesa koji se odvijaju u pozadini, Draga Savjeta posebno je zainteresirana za eksperimentiranje s različitim formatima kolektiviteta.
Završetak gostovanja besplatnog Javnog servisa za pomoć u umjetnosti – Draga Savjeta u edukacijskom programu Udruge Prostor Plus, do sada realiziranom u formatima internetskog servisa i individualnih seansi, oprostorit će instalacija Draga Savjeta featuring The Precarious Three koja je izvedena 28. i 29.11.2016. u Filodrammatici.. Ova prostorno-performativna, site-specific situacija nastoji razotkriti neuralgične točke stvaralačkog procesa koje ga preveniraju od razumijevanja unutar proizvodnih odnosa kulture kao ideološke mašinerije. 

Radionica Glas kao instrument Astrid Kuljanić, 10.12.2016.
Koristeći glas (pjevanje i proširene tehnike), pjevačica i skladateljica Astrid Kuljanić izvela je interaktivnu radionicu s fokusom na kreativnost i muzikalnost. Na primjerima poznatih pjesama implementirale su se osnove aranžiranja uz improvizaciju kao temelj realizacije glazbenih ideja, a produkt tj. nova pjesma će se na kraju radionice otpjevati u višeglasnoj vokalnoj izvedbi. Također tijekom radionice naučilo se o korištenju kompjuterskog programa Ableton.

 

15.01.2017.

nema