Otvorene prijave za umjetnike_ce s područja suvremenog plesa i novog cirkusa za djecu- Prijave do 7.9.2019.

Otvorene prijave za umjetnike_ce s područja suvremenog plesa i novog cirkusa za djecu

Prijave do 7.9.2019.

Pozivamo umjetnike/ce s područja suvremenog plesa i pokreta te novog cirkusa koji stvaraju programe za djecu da se prijave na natječaj Prostora Plus i Vijeća mladih Benčić za sudjelovanje u programu Plesnog zbirkusa, prve dječje manifestacije suvremenog plesa i pokreta i novog cirkusa –koji će se održati u periodu od 1.11 do 8.12.2019. u Rijeci. Prijave izvedbi suvremenog plesa i novog cirkusa za djecu te radionica se zaprimaju do 7.9.2019., na email Turn on JavaScript!.

Prijavitelji/ce mogu prijaviti:

a) izvedbu suvremenog plesa za djecu

b) izvedbu novog cirkusa za djecu 

c) radionicu za djecu s područja suvremenog plesa i pokreta

d) radionicu za djecu s područja novocirkuskih vještina

e) kombinaciju izvedbe i radionice

Zanimaju nas predstave koje su zabavne i poučne, koje govore o djeci, prijateljstvu, zajedništvu i različitosti, ekologiji i zaštiti okoliša i sličnim temama.  Važno je da u njima nema nasilja niti diskriminacije. Poželjne su predstave koje su interdisciplinarne, koje kombiniraju različite vještine (npr. novog cirkusa), te one koje su interaktivne, odnosno u njima može sudjelovati i publika, a primjerene su i djeci i odraslima.

Prijave se zaprimaju do 7.9.2019., na email Turn on JavaScript!Turn on JavaScript!, s naslovom emaila: Plesni zbirkus - prijava za sudjelovanje. U prijavi treba dostaviti:

  • Kratka biografija i kratki opis rada
  • tehnički zahtjevi i popis rekvizita
  • video-snimku predstave (vimeo ili youtube)
  • informacije o očekivanom honoraru, broju sudionika/ca, te procjene putnih troškova
  • kontakt: email i telefon

Plesni zbirkus osigurava:

  • scenu, osnovne tehničke uvjete na sceni i tehničara zvuka i rasvjete za generalnu probu i izvedbu,
  • prostor za probe
  • honorar
  • smještaj i putne troškove

O rezultatima natječaja prijavljeni će biti obaviješteni emailom najkasnije do 15.9.2019. 

Plesni zbirkus je pilot program suvremenog plesa i novog cirkusa za djecu kojim želimo u Rijeku dovesti domaće i inozemne plesne predstave i predstave novog cirkusa za djecu te radionice suvremenog plesa i pokreta te novocirkuskih vještina za djecu i mlade. Plesni zbirkus je program koji djecu uključuje u samu organizaciju kulturnog programa čime djeca direktno oblikuju program i, u suradnji sa stručnim edukatorima/cama, selektiraju predstave i radionice za djecu. Osim toga, upoznaju se (i sudjeluju u odlučivanju) i s drugim bitnim elementima organizacije kulturnog događanja.

Plesni zbirkus nastao je tijekom ciklusa radionica Festivalska smišljaonica koji se proveo u sklopu projekta “Žiroskop – civilno-javno partnerstvo u upravljanju prostorima kulture u Rijeci”Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.Organizacija aktivnosti je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali iz Europskog socijalnog fonda.Projekt ukupne vrijednosti 2.416.102,66 kuna financira Europska unija s 2.053.687,26 kuna u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali iz Europskog socijalnog fonda, i sufinancira Ministarstvo kulture Republike Hrvatske u iznosu od 362.415,40 kuna. Sadržaj komunikacije isključiva je odgovornost Udruge Prostor Plus.

Plesni zbirkus organizira Prostor Plus u suradnji s Vijećem mladih Benčić, te u suradnji s mrežom KLIKER, a  financijski ga podržavaju Ministarstvo kulture RH i Grad Rijeka – odjel za kulturu i Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Udruga Prostor Plus je korisnica institucionalne podrške Zaklade Kultura nova. Prostorima Filodrammatice, Marganova i Palacha upravlja SU Molekula.

Partneri