Plesni zbirkus: Otvorene prijave za izvedbene umjetnike_ce / Open call for performing artists- Prijave do 13.3.2020. // e-mail <span id=Turn on JavaScript!">

Plesni zbirkus: Otvorene prijave za izvedbene umjetnike_ce / Open call for performing artists

Prijave do 13.3.2020. // e-mail Turn on JavaScript!

Pozivamo umjetnike/ce s područja suvremenog plesa i pokreta, novog cirkusa i kazališta te posebno one interdisciplinarne, koji stvaraju programe za djecu da se prijave na natječaj Prostora Plus i Vijeća mladih Benčić za sudjelovanje u programu dječje manifestacije Plesnog zbirkusa, koji će se održati u periodu od 26.4. do 10.5.2020. u Rijeci. Prijave izvedbi i radionica se zaprimaju do 13.3.2020., na email Turn on JavaScript!.

Prijavitelji/ce mogu prijaviti:

a) izvedbu suvremenog plesa, novog cirkusa, kazališta ili interdisciplinarnu izvedbu za djecu
b) radionicu za djecu s područja suvremenog plesa i pokreta, kazališta, glazbe te interdisciplinarne radionice za djecu
c) kombinaciju izvedbe i radionice

Zanimaju nas predstave koje su zabavne i poučne, koje govore o djeci, prijateljstvu, zajedništvu i različitosti, ekologiji i zaštiti okoliša i sličnim temama. Važno je da u njima nema nasilja niti diskriminacije. Poželjne su interdisciplinarne predstave (kazalište, lutkarstvo, glazba, suvremeni ples i pokret, novocirkuske vještine itd.) te one koje kombiniraju različite vještine (npr. suvremenog plesa, novog cirkusa, mime, kazališta) te one koje su interaktivne, odnosno u njima može sudjelovati i publika, a primjerene su i djeci i odraslima. Posebno pozivamo umjetnike/ce koji/e su u mogućnosti izvesti predstavu na otvorenom i one koje su primjerene za izvedbu u školi.

Prijave se zaprimaju do 13.3.2020., na e-mail Turn on JavaScript!, s naslovom emaila: Plesni zbirkus - prijava za sudjelovanje. Uz prijavu molimo dostaviti:

• kontakt: email i telefon
• Kratka biografija i kratki opis rada
• tehnički zahtjevi i popis rekvizita
• video-snimku cijele predstave (vimeo ili youtube)
• fotografije u visokoj rezoluciji
• informacije o očekivanom honoraru u bruto iznosu
• informacije o mogućem broju sudionika/ca radionice ili izvedbe ako je izvedba interaktivna
• informaciju o dobi djece za koju je predstava/radionica
• procjena putnih troškova i broj i funkcija osoba koje dolaze

Plesni zbirkus osigurava:

• scenu, osnovne tehničke uvjete na sceni i tehničara zvuka i rasvjete za generalnu probu i izvedbu,
• honorar, smještaj, putne troškove i topli obrok

O rezultatima natječaja prijavljeni-e će biti obaviješteni-e emailom najkasnije do 20.3.2020.

Plesni zbirkus je pilot program suvremenog plesa i novog cirkusa za djecu kojim želimo u Rijeku dovesti domaće i inozemne predstave suvremenog plesa, novog cirkusa i kazališta za djecu te dramske radionice, radionice suvremenog plesa i pokreta te novocirkuskih vještina za djecu i mlade. Plesni zbirkus je program koji djecu uključuje u samu organizaciju kulturnog programa čime djeca direktno oblikuju program i, u suradnji sa stručnim edukatorima/cama, selektiraju predstave i radionice za djecu. Osim toga, upoznaju se (i sudjeluju u odlučivanju) i s drugim bitnim elementima organizacije kulturnog događanja.

Plesni zbirkus nastao je tijekom ciklusa radionica Festivalska smišljaonica koji se proveo u sklopu projekta “Žiroskop – civilno-javno partnerstvo u upravljanju prostorima kulture u Rijeci.” Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Organizacija aktivnosti je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali iz Europskog socijalnog fonda. Projekt ukupne vrijednosti 2.416.102,66 kuna financira Europska unija s 2.053.687,26 kuna u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali iz Europskog socijalnog fonda, i sufinancira Ministarstvo kulture Republike Hrvatske u iznosu od 362.415,40 kuna. Sadržaj komunikacije isključiva je odgovornost Udruge Prostor Plus.

Plesni zbirkus organiziraju djeca u suradnji s Prostorom Plus i Vijećem mladih Benčić, te uz podršku mreže KLIKER, a financijski ga podržavaju Ministarstvo kulture RH i Grad Rijeka – odjel za kulturu, Primorsko-goranska županija i Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Prostorima Filodrammatice, Marganova i Palacha upravlja SU Molekula.

ENGLISH

Plesni zbirkus: Open call for theater / dance / new circus / interdisciplinary artists that work with and for children!

Apply by March 13th on e-mail Turn on JavaScript!

Plesni zbirkus is a performing arts festival that inlcudes children in the creation of a cultural program for children. The festival is organized by children together with experts and organizers from Prostor Plus and Vijeće mladih Benčić. Plesni zbirkus will take place in Rijeka from April 26th untill May 10th. The call is open to the theatre, contemporary dance and movement, new circus and interdisciplinary performing artists, who create performances and/or workshops for and with children. The selection will be made by the children and experts and selected artists will be informed about the selection results per e-mail by 20 March.

We invite performing artists (contemporary dance and movement, new circus, theatre and interdisciplinary arts) that create artistic programs for children to apply to the open call and become a part of the program of Plesni zbirkus.  

You can apply with the following:

a)    Contemporary dance and movement, new circus, theatre or interdisciplinary performance for kids

b)    Contemporary dance and movement, new circus, theatre or interdisciplinary workshop for kids

c)    Combination of both performance and workshop

We are interested in fun and educational performances and workshops that talk about children, friendship, solidarity, diversity, ecology, environment protection, and similar subjects. It is paramount that workshops, performances, and required materials, do not to contain any form of violence or discrimination. We will especially value:

 • Interdisciplinary performances (theatre, puppetry, music, contemporary dance and movement, new circus etc.)
 • Performances that combine different skills
 • Interactive performances that include the audience
 • Performances suitable for children and adults
 • We especially invite artists to apply with performances suitable for open air and/or school.

Please apply with your performance or workshop on e-mail Turn on JavaScript! with subject: Application to Plesni zbirkus Open Call.

Please include following information in your application:

 • Contact email and telephone number
 • Short biography of the artist or performing group
 • Technical requirements and list of props
 • Video of the whole show (vimeo or youtube)
 • Photos in high resolution (300 dpi)
 • Information about the expected fee (bruto)
 • Information about the travel costs, number of persons and their function
 • Information about the age suitable for performance/workshop
 • Information about maximum number of participants for the workshop or performance if the performance is interactive

Plesni zbirkus provides:

 • The venue, technical necessities and technical personnel (sound and lights) for the dress rehearsal (final rehearsal) and performance
 • Fee, accommodation, travel costs and food

We will notify you about the results of your application via e-mail by March 20th, latest.

Plesni zbirkus is a pilot-programme of theatre, contemporary dance and new circus for children, which aims to bring local and international performances of contemporary dance, new circus and theatre for children, drama workshops, contemporary dance and movement, and new circus skills workshops for children and youth to the city of Rijeka. Plesni zbirkus is an inclusive programme for children: they are included in the organisation of the cultural event, co-creating and directly participating in the design of the programme, where they, with the help and expert guidance of trainers and educators, select performances and workshops themselves. They also get to know (and participate in) the decision making process and other important elements of the organization of the cultural event.

Plesni zbirkus is a result of an educational series called Festivalska smišljaonica, realized as a part of the project named Žiroskop - civilno-javno partnerstvo u upravljanju prostorima kulture u Rijeci. The project is co-financed by the European Union from the European Social Fund. The project activities are co-financed in the frame of the Operational Programme Efficient Human Resources from the European Social Fund.

Project with the total value of 2.416.102,66 HRK is financed by the European Union with 2.053.687,26 HRK under the Operational Programme Efficient Human Resources from the European Social Fund and co-financed by the Ministry of Culture of the Republic of Croatia in the amount of 362.415,40 HRK. The content of this communication is sole responsibility of Prostor Plus Association.

Partneri