Izvještaj o radu Prostora Plus 2015

Izvještaj o radu Prostora Plus 2015

IZVJEŠTAJ O RADU UDRUGE ZA SCENSKE UMJETNOSTI PROSTOR PLUS U 2015. GODINI

 

 1. sastanci i aktivnosti vezani za projekt "ECLN" (tijekom cijele godine)
 2. sastanci i aktivnosti vezani za projekt "Aspire2Create" (tijekom cijele godine)
 3. Edukacijska sezona 2014./2015. u suvremenom plesu, glumi i performansu i yogi za plesače
 4. Radionica Upoznaj svog klauna, 12.1.2015, u suradnji s Crveni nosevi
  Program intenzivnih radionica Oblikovanje izvedbe, siječanj-svibanj 2015
 5. Radionica Od ideje do javnosti, Davor Mišković, 31.1./1.2.2015.
 6. Radionica My Body Full Of Ideas, Žak Valenta, 7./8.2.2015.
 7. Radionca Tijelo u pokretu - pokret kao medij, Irena Mikec, 14./15.2.2015.
 8. Radionica Prema tijelovanju, Selma Banich, 20.-23.3.2015.
 9. Radionica Javni prostor (javna sfera) kao Simptom, Andrej Mirčev i Nikoleta Marković, 27.-29.3.2015.
 10. Radionica Maštanje o koreografiji, Sandra Banić – Naumovski, 11./12.4.2015.
 11. Obilježavanje svjetskog dana plesa u Rijeci
 12. Audicijska radionica za klaunove doktore, u suradnji s Crveni nosevi
 13. Radionica Oblikovanje svjetla, Alan Vukelić, 25./26.4.2015.
 14. Plesna radinica Ectoplasmotion, Bill Coleman, 6.5.2015.
 15. Radionica Prostor kao dramatruški element, David Belas, 8./9.5.2015.
 16. Ljetna radionica plesa za mlade profesionalne plesače Fibers, Kate Foley, 22.-28.6.2015.
 17. Prezentacija edukacijske sezone 2014/2015 – Prezentiramo, 28./29.6.2015.
 18. Rezidencija Pesci Volanti: Choices, u suradnji s KAMOV, 24.8. do 6.9.2015
 19. Prezentacija hrvatskih umjetnika na festivalu TAKING PART u Londonu 5.9.2015. 
 20. Edukacijska sezona 201./2016 u suvremenom plesu, glumi i baletu i Draga savjeta
 21. Showcase Subjekt u objekt prelazi #kralježnica, Nikolina Komljenović, 30.10.2015.
 22. KLIKER – godišnji sastanak partnera mreže 7./8.11.2015.
 23. Kliker Work & play radionica, Sanja Tropp Fruewald, 5./6.11.2015.
 24. Rezidencija Women in Jazz, radionice Improvizacija i festival Women in Jazz u suradnji s KAMOV, 9.-13.11.2015.
 25. Rezidencija Mateje Bučar, 1.-4.12.2015.
 26. MINIMI Work & Play radionica, Till Fruewald u suradnji s KLIKER, 22.12.2015.
 27. Prezentacija polugodišnje edukacije u suradnji s O.Š.Vežica, Dance studio Oksana Brandibura, 23.12.2015.

Programe su financijski podržali: Lifelong Learning Programme - Leonardo da Vinci, Lifelong Learning Programme - Transfer of Innovation, Ured za Udruge Republike Hrvatske, Ministarstvo kulture Italije, Zaklada Kultura nova i Grad Rijeka.
Programi su uglavnom realizirani u prostorima Filodrammatice i javnim prostorima grada Rijeke. Prostorima Filodrammatice, Marganova i Palacha upravlja SU Molekula.

1.  Sastanci i aktivnosti vezani za projekt ECLN (tijekom cijele godine)

European Cultural Learning Network (ECLN) projekt je pod programom Leonardo da Vinci, koji je osnovan da istraži teme relevantne za domenu kulturnog obrazovanja. European Cultural Learning Network ima 12 osnivača koji predstavljaju 11 zemalja.
U 2015. godini održani su godišnji sastanci u Sloveniji (Mariboru) i Velikoj Britaniji (Londonu) gdje je Prostor Plus predstavio 8 radova hrvatskih umjetnika na festivalu Taking Part u Bernie Arts Grant Centreu, pa tako i Rijeku na svim međunarodnim konferencijama.

2.   Sastanci i aktivnosti vezani za projekt Aspire2Create- Competency Transfer and Adaptation for Creative Industries Trainers, Coaches and Business Advisers (tijekom cijele godine)

Neki od ciljeva projekta bili su: transferirati i testirati Euro-ASPIRE metodu stručnog osposobljavanja unutar izabranih edukatora partnerskih zemalja, uzimajući u obzir prilagodbe koju su potrebne metodama edukacije, strukovnim potrebama edukatora krajnje ciljane skupine, te proširiti djelokrug Euro-ASPIRE metoda na eduaktore.
U 2015. godini održani su godišnji sastanci u Slovačkoj (Bratislavi) i Velikoj Britaniji (Londonu) te dvije master radionice u Londonu i jedna u Rijeci.

3.  Edukacija u suvremenom plesu, glumi i performansu, glumi, baletu i yogi za plesače za razdoblje 2014/2015.  

Pod vodstvom Ivane Kalc, Sanje Filipović, Zorana Josića i Tomislava Muževića održavale su se redovne radionice koje su nužne za razvoj plesačkog i izvođačkog znanja i iskustva.

4.  Upoznaj svog klauna, radionica za klaunove, 12.1.2015.

Udruga Crveni nosovi u suradnji s Prostorom Plus realizirala je radionicu "Upoznaj svog klauna" KLAUNSKA RADIONICA 12.01.2015. u Filodrammatici. Na radionici su se polaznici imali priliku upoznati se s osnovama postanka klauna.

Ciklus intenzivnih radionica Oblikovanje izvedbe
Ciklus intenzivnih radionica pod nazivom Oblikovanje  izvedbe održao se od siječnja do svibnja 2015 godine. Radionice su bile namijenjene onima koji žele aktivno i kreativno istraživati na polju izvedbenih umjetnosti, razumjeti segmente realizacije projekta (od ideje do realizacije), tematski se fokusirajući na različite aspekte pri oblikovanju izvedbe.

U odnosu na formalne edukacijske programe, edukacijski model koji se razvija u okviru Prostora Plus, utemeljen je na pristupu koji njeguje različite edukacijske modele i strategije posebno naglašavajući igru, maštovitost, razvijanje osjećaja za kolektivni rad te društveno odgovornu i relevantnu umjetničku praksu.

5.  Davor Mišković Od ideje do javnosti
Radionica se bavi razvojem ideja o programima, prostorima, klubovima, galerijama, teatrima, radionicama, itd. Kroz radionicu će se pokazati kako se ideje mogu razvijati u različitim smjerovima gdje imaju potpuno drukčije učinke. Cilj je pomoći polaznicima da svoje ideje primjene na konkretne lokacije u kojima djeluju i u kojima žele djelovati...

6.  Žak Valenta: My Body Full of Ideas
Procesi pojave i akumulucije ideja su vrlo zanimljivo područje za umjetničku valorizaciju istih. U finalizaciji umjetnička praksa skup je selektiranih i realiziranih ideja koje su pronašle svoj put ka centru umjetnikove pažnje i zadržale njegovu/zinu fokusiranost, te potiču ostale procese koji slijede u mehanizmu i vode ka vidljivosti početne ideje ili umjetničkom projektu...

7.    Irena Mikec: Tijelo u pokretu – pokret kao medij
Cilj radionice bio je dobiti uvid u cjelovit rad s tijelom; improvizaciju kao dimenziju razvijanja plesne tehnike, fiksiran plesni materijal u službi učenja tehnike kretanja po podu i spajanja prostornih razina te u vokabular i metode istraživanja pokreta s ciljem razvijanja autorskog jezika

8.   Selma Banich: Prema tijelovanju

Radionica Prema tijelovanju bavila se oblikovanjem izvedbe u javnom prostoru odnosno mogućnostima pokretanja 'javnog tijela' izvan zadanih parametara već organiziranog grada. Dvodnevna radionica zamišljena je kao terensko istraživanje i priprema za 24-satnu izvedbu u javnom prostoru koja je uslijedila trećeg dana radionice.

9.  Obilježavanje svjetskog dana plesa u Rijeci, 29.4.2015.
Rijeka je i 2015 godine obilježila Svjetski dan plesa 29. Travnja na Korzu,ispred Radio Rijeke koji slavi jedinstvenost plesa i pokreta od 1982 godine na inicijativu UNESCO-a. Osnovna ideja Svjetskog dana plesa je podsjećanje da je ples umjetnički oblik izražavanja koji prevladava sve političke, kulturne i etičke prepreke.
Prostor Plus je u srijedu 29.4.2015 organizirao ples riječkih plesnih skupina, organizacija i plesača: Plesni centar Beat, RiS Dance Centar, društvo za ples i rekreaciju Rotondo, Plesni centar K2K, Udruga osoba sa cerebralnom i dječjom paralizomplesna skupina Porto Ri, plesna grupa Flame, OŠ za klasični balet i suvremeni ples pri OŠ Vežica, plesni centar Salsero, Tango Azur, Academia de Capoeira Rijeka, Plesno sportsko društvo Klara Jet Set, Lena Crnković i Prostor Plus.

10.  A.Mirčev/N.Marković: Javni prostor (sfera) kao simptom 

Radionica Javni prostor (javna sfera) kao Simptom za polazišnu hipotezu uzima misao da je javni prostor simptom. U psihoanalitičkoj strukturi prema kojoj se simptom javlja kao zakazivanje jezika te bumerang efekt potisnutog, smatrali smo da bi nas mišljenje ovim tragom moglo povesti put istraživanja i iskušavanja prostora koje bi se potrudilo da ode korak dalje od uobičajene konceptualizacije ili nadteoretizacije prakse. ..

11.   Sandra Banić-Naumovski: Maštanje o koreografiji
Cilj je radionice bio korištenjem osnovnih koreografskih postupaka kreirati kratke plesne ulomke, te se posvetiti njihovom/im mogućem/im tumačenju/ima kao vizualnim pokretnim slikama. Pitanja kojima ćemo se baviti su: što nam govore pokretne/scenske slike? Što je to što vidimo/doživljavamo kao proizvod procesa stvaranja i strukturiranja plesa? Kako ples čita/vidi/doživljava običan, needucirani gledatelj?

12.   Audicijska radionica Klaunova doktora, 29.4.2015.

Audicijska radionica za klaunove doktore namijenjena kandidatima s područja izvedbenih umjetnosti održala se pod vodstvom Giora Seeligera i Zorana Vukića.

13.   Alen Vukelić: Oblikovanje svjetla
Dvodnevna radionica oblikovanja svjetla fokusirala se na oblikovanje svjetla u izvedbenoj umjetnosti. Predavanja i diskusija o oblikovanju svjetla, upoznavanje polaznika s rasvjetnom opremom, bojama i sl. te pravilnim rukovanjem istom kao i razgovoru o izvedbenom prostoru i pripremi za postavljanje i pripremu vlastitog izvedbenog prostora svjetlom (polaznici sudjeluju u postavljanju rasvjete i prostora)...

14.   Bill Coleman: Plesna radinica Ectoplasmotion, 6.5.2015.
Uz korištenje meditativnih tehnika fokus redionice bio je na pokretu u tijelima sudionika s ciljem razvijanja osjetilnosti i energije za održanje stanja budnosti i osjetilnosti. Polaznici su naučili fizičke vježbe kojima se dovode u stanje povišene osjetilnosti i bit će potaknuti na povezivanje sa samim sobom kroz medij pokreta.

15.   David Belas: Prostor kao dramaturški element

Tema radionice bio je Prostor odnosno prostor igre kao zaseban dramaturški element unutar izvedbene prakse te istraživanje mogućnosti koje on pruža unutar procesa stvaranja predstave. Radionica se sastojala od dva segmenta; upoznavanja i stvaranja Prostora za igru te upoznavanja s osnovama korištenja dijas-projektora odnosno slike. U procesu istraživanja korištenja slike, prostora, apstraktnog mišljenja stvarat će se osnova za izvedbu zajedničkog performansa...

16.   Kate Foley: Ljetna radionica suvremenog plesa za plesače profesionalce

Radionica je osmišljena kao eksperiment za plesače koji su zainteresirani za izvođenje i rad te bi željeli surađivati s Kate Foley pri kreiranju novih radova u školskoj godini 2015/2016. Radionica će započeti jutarnjim treningom na podu s osnovnim somatskim vježbama kao i stajaćim vježbama. Potom dva sata od kreativnih probi koje će rezultirati kraćim radom i javnom izvedbom na kraju radionice. 

17.  Završna produkcija Prostora Plus

Udruga za izvedbene umjetnosti Prostor Plus u subotu i nedjelju, 27. i 28. lipnja, u 20 sati u Filodramatici, predstavila je završne produkcije nastale u sklopu edukacijskog ciklusa 2014./2015.

28.  Rezidencija Pesci Volanti: Choices,  

Prostor Plus u suradnji s rezidencijom Kamov te u sklopu programa za razvoj publike Spaces doveo je mlade talijanske kazalištarce i performere Pesci Volanti iz Torina ne bi li razvili projekt Odabiri o životnim odabirima pred mladim ljudima. U završnoj fazi rada na projektu, tijekom rezidencijalnog boravka od 24.8. do 6.9., uz sudjelovanje zaintersirane publike radili su na krajnjem oblikovanju predstave. Ova je rezidencija i suradnja ostvarena na osnovu dugogodišnjeg sudjelovanja Prostora Plus na međunarodnom projektu YPAL (Young Performing Art Lovers).

19. Prezentacija hrvatskih umjenika/ca na Festivalu TAKING PART! u Londonu 5.9.2015.
Prostor Plus kao jedna od partnerskih organizacija projekata ECLN i Aspire 2 Create tom je prilikom predstavila Rijeku i Hrvatsku izložbom TransportArt skupine studentica Sveučilišta u Rijeci, izvedbama Žena (36) tumači Europski kvalifikacijski okvir Selme Banich  i ME VS MY ART Sandre Banić Naumovski, Draga Savjeta – Javni servis za pomoć u umjetnosti Nikolete Marković, izvedbeno predavanje Izvođenje neznanog graada Andreja Mirčeva, filmom Rent-a-Delta Nadije Mustapić, improvizacijskim videom Zona s plesačicama udruge Prostor Plus te izvedbom akrobacija na svili Nives Soldičić.

20. Edukacijska sezona 2015./2016. u suvremenom plesu, glumi i baletu i Draga Savjeta

21. Objekt u subjekt prelazi #kralježnica, Nikolina Komljenović, 30.10.2015.

22.  KLIKER godišnji sastanak

Od 5. do 8. 11 u Rijeci su se održale aktivnosti platforme KLIKER čime se zaključila uspješna 2015. godina: radionicom „Work & Play“ Sanje Tropp Frühwald koja polazi od pokreta,plesa i improvizacije kao metode istraživanja svijeta koji nas okružuje. Potom je, 7. i 8. 11. Uslijedio godišnji sastanak platforme tijekom kojeg se evaluira odrađena godina i planiraju nove aktivnosti.

23.   KLIKER radionica za edukatore, Sanja Tropp Fruewald

Radionica se održala 5. i 6.11.2015. Kroz kontakt tehnike koristimo improvizaciju kao teritorij na kojem će se dogoditi neočekivano i poetično, na kojem nepoznato najprije ovisi o suradnji s drugima, a stalno prisustvo pojedinca se podrazumijeva. Cilj je otvoriti percepciju. Od rada na osobnom materijalu, promatramo situacije s kompozicijskoga gledišta, stvarajući skupne situacije. Inspirirani smo pričama koje polaznici radionice donose iz svoje svakodnevice. Svaki radni dan završava jednostavnim verbalnim analizama stvorenih situacija i njihovog potencijala. Nakon praktičnog dijela radionice s djecom, održat će se razgovor s edukatorima.

24.  Women in Jazz: razgovor, radionica, koncerti

U Rijeci se od 11. do 13. studenog 2015. održao Women in Jazz festival u organizaciji Prostora Plus. Festival je predstavio pet jazz sastava impresivnih talijanskih jazzistica u veliku dvoranu Filodrammatice i HKD na Sušaku promovirajući izvrsnost glazbenica u ulozi liderica na području jazza. U sklopu festivala održan je i razgovor na temu Žene u Jazzu te radionca Improvizacija s glazbenicima te plesačima Prostora Plus.

25.  Rezidencija Mateje Bučar 1-4.12.2015. i prezentacija rada Zeleni stol, 4.12.205.

Prostor Plus u suradnji s rezidencijom Kamov te u sklopu programa Spaces za razvoj publike, doveo je slovensku urbanu izvedbenu umjetnicu Mateju Bučar i umjetničku organizaciju DUM. Tijekom rezidencijalnog boravka od 1. do 4.12.2015., uz sudjelovanje zainteresiranih riječkih izvedbenih te inih umjetnika radila je na oblikovanju urbane koreografije Zeleni stol.

Tema rezidencije je posljednja od urbanih koreografija Mateje Bučar Zeleni stol iz 2015., koja se oslanja na djelo Kurta Joosa Green table iz 1932. Joosov Green table predstavlja svojevrsnu prekretnicu u povijesti koreografije kada je Joos prvi put postavio (veliki) stol kao prostor i objekt koreografije, odnosno, na veliki zeleni stol diplomacije 20 stoljeća koreografski postavio bezvremensku i neosobnu ratnu trgovinu i njen profit. DUM je, pak, zainteresiran za urbanu svakodnevicu, njene stolove za kavu i štandove, pločnike te na kafiće suvremenog svijeta.

26.  MINIMI Work & Play radionica, Till Fruewald

Radionica MINIMI Work & Play Xmass Workshop održana je 22.12.205. u suradnji s mrežom KLIKER voditelja Tilla Fruewalda te se ostvarila u sklopu programa Spaces za razvoj publike. Radionica je bila namijenjena djeci i svima zainteresiranima za igru koja vodi do nove percepcije svakodnevice polazeći od pokreta i plesa i improvizacije kao metode istraživanja svijeta koji nas okružuje. 

27.  Prezentacija polugodišnje edukacije

Udruga za izvedbene umjetnosti Prostor Plus u srijedu 23. prosinca, u 20 sati u Filodrammatici, predstavila je će works in progress nastale u sklopu edukacijskog ciklusa započetog u listopadu 2015 na redovnim satovima glume, radu na projektu Fibers. Istovremeno, iskoristit ćemo priliku predstaviti programe i suradnje s OŠ za klasični balet i suvremeni ples pri OŠ Vežica i satovte baleta u suradnji s Dance studio Oksana Brandibura te u kreativnom okruženju i ugodnom druženju obilježiti kraj zimskog edukacijskog ciklusa Prostora Plus. Program je ostvaren u sklopu programa Spaces za razvoj publike.

24.02.2016.