Nikoleta Marković

Nikoleta Marković

Djeluje kao umjetnica

Nikoleta Marković je izlagačku aktivnost započela 1999. godine. Učestvovala je na brojnim izložbama, konferencijama i radionicama u zemlji i inostranstvu. U radovima se bavi istraživanjem pozicije umetnika u savremenom društvu, reflektujući svu političku dramu koja se odvija između individue i društva. Njena umetnička praksa podrazumeva i eksperimentisanje i ispitivanje radionica kao modela participativne, ne-hijerarhijske edukacije umetnosti te njihove realizacije kao umetničko-aktivističkog delovanja. Doktorirala je na FLU u Beogradu.